Kutsu Turun seudun psykologiyhdistyksen ylimääräiseen yhdistyskokoukseen

Aika: ma 23.1.2017, klo 17.30
Paikka: Cafe Art, Läntinen rantakatu 5

Asialista:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
3. Valitaan kokouksen sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Valitaan johtokuntaan lisää jäseniä
7. Päätetään kokous

Tervetuloa!
Huom! Ylimääräiseen kokoukseen ei sisälly yhdistyksen kustantamaa tarjoilua.

Tervetuloa Turun seudun psykologiyhdistyksen järjestämään koulutukseen: Alakouluikäisten tunne-elämän tutkimus ilman projektiivisia menetelmiä

Koulutuksessa käsitellään mm. kuinka psykologi voi arvioida lapsen oireita ja niitä ylläpitäviä tekijöitä haastattelemalla, arvioimalla perhesuhteita, lapsen kiintymyssuhdemallia, varhaisia haitallisia skeemoja ja tunteiden säätelykeinoja. Osallistujien toivotaan perehtyvän etukäteen toimitettavaan teoriamateriaaliin. Lue loppuun