Kotisivujen päivitys

Tam­mi­kuun aika­na koti­si­vu­ja tul­laan päi­vit­tä­mään vähi­tel­len. Lisäk­si, täs­tä läh­tien toi­min­nas­tam­me tie­do­te­taan ajan­koh­tai­ses­ti säh­kö­pos­ti­lis­tan, face­book-sivu­jen ja Lou­na­tuu­li-leh­den lisäk­si myös tääl­lä koti­si­vu­jen etusivulla.

Muka­vaa vuo­den alkua!