Tervetuloa Turun seudun psykologiyhdistyksen järjestämään koulutukseen: Alakouluikäisten tunne-elämän tutkimus ilman projektiivisia menetelmiä

Koulutuksessa käsitellään mm. kuinka psykologi voi arvioida lapsen oireita ja niitä ylläpitäviä tekijöitä haastattelemalla, arvioimalla perhesuhteita, lapsen kiintymyssuhdemallia, varhaisia haitallisia skeemoja ja tunteiden säätelykeinoja. Osallistujien toivotaan perehtyvän etukäteen toimitettavaan teoriamateriaaliin. Lue loppuun