Tupsyn pikkujoulut: Prinsessa Hamlet nukketeatteriesitys

7.12.2017 tors­tai­na klo 19:00 on tar­jol­la psy­ko­lo­gis­ta seu­raan aikuis­ten nuk­ke­teat­te­ris­sa, Prin­ses­sa Ham­le­tin kat­so­mos­sa.

Teok­sen ohjaa­ja Mer­ja Pöy­hö­nen tun­ne­taan pait­si ilmiö­mäi­ses­tä tai­dok­kuu­des­taan alal­la myös sii­tä että hän on psy­ko­lo­gin pik­kusis­ko.

Lue lop­puun

Yhteenvedon rakentaminen lapsen sosioemotionaalisesta tutkimuksesta -koulutus

Kuin­ka ase­tan sana­ni, kun tut­ki­musyh­teen­ve­dos­sa pitäi­si ottaa kan­taa lap­sen sosio­emo­tio­naa­li­seen voin­tiin tai tun­ne-elä­män kehi­tyk­seen?
Kou­lut­ta­ji­na:
Ris­to Val­jak­ka, psy­ko­te­ra­pian eri­koisp­sy­ko­lo­gi, inte­gra­tii­vi­nen kou­lut­ta­ja­te­ra­peut­ti (VET)
Päi­vi Saran­pää, per­he­te­ra­peut­ti (YET) ja las­ten- ja nuor­ten psy­ko­dy­naa­mi­nen yksi­löp­sy­ko­te­ra­peut­ti (VET)
Jut­ta Tors­ti, neu­rop­sy­ko­lo­gian eri­koisp­sy­ko­lo­gi

Lue lop­puun