Yhteenvedon rakentaminen lapsen sosioemotionaalisesta tutkimuksesta -koulutus

Kuinka asetan sanani, kun tutkimusyhteenvedossa pitäisi ottaa kantaa lapsen sosioemotionaaliseen vointiin tai tunne-elämän kehitykseen?
Kouluttajina:
Risto Valjakka, psykoterapian erikoispsykologi, integratiivinen kouluttajaterapeutti (VET)
Päivi Saranpää, perheterapeutti (YET) ja lasten- ja nuorten psykodynaaminen yksilöpsykoterapeutti (VET)
Jutta Torsti, neuropsykologian erikoispsykologi

Lue loppuun