Kotona kehossa -työpaja 15.6.2019

TYÖPAJA ON TÄYNNÄ. Ter­ve­tu­loa Koto­na kehos­sa -työ­pa­jaan 15.6.2019 klo 10–15!

Työ­pa­ja jär­jes­te­tään Bar­ker-teat­te­ris­sa (Rau­nis­tu­lan­tie 25, Tur­ku) ja sen hin­ta on 17 e.

Ilmoit­tau­du Pia Nie­mi­sel­le säh­kö­pos­tit­se: piatuulia@gmail.com 24.5.2019 men­nes­sä. Ilmoi­ta samal­la seu­raa­vat tie­dot:
— Nimi
— Säh­kö­pos­ti
— Eri­tyis­ruo­ka­va­liot
— Mak­sat­ko itse vai tar­vit­set­ko las­kun
— Las­ku­tus­tie­dot (verkko/ nor­mi)

Lisä­tie­to­ja työ­pa­jas­ta alla.

Lue lop­puun