Virkistystapahtuma: Glögiä ja guggia 15.11.2019

Syk­syn vir­kis­tyk­sek­si Tup­sy jär­jes­tää jäse­nil­leen Glö­giä ja gug­gia ‑illan — ter­ve­tu­loa mukaan!
 
Har­joi­tel­laan kuk­ka­kau­pas­sa vih­reän kukik­kaan krans­sin sito­mis­ta ja virit­täy­dy­tään jou­lun­ai­kaan yhdes­sä kol­le­goi­den kanssa.
 
Aika: 15.11.19 klo 18.00
Paik­ka: Kuk­ka­kaup­pa Pia Jaa­la,  Lin­nan­ka­tu 9, Turku
Oma­vas­tuu­hin­ta: 22e. Mak­se­taan Tup­syn tilil­le 14.11. mennessä.
Ilmoit­tau­tu­mi­nen 1.11. mennessä:
 

Mentalisaatio ja trauma ‑koulutus 10.12.2019

Tup­sy jär­jes­tää men­ta­li­saa­tio­kou­lu­tus­ten jat­ko­kou­lu­tuk­se­na 10.12.2019 kou­lu­tuk­sen trau­mas­ta men­ta­li­saa­tio­nä­kö­kul­mas­ta. Kou­lu­tus on ensi­si­jai­ses­ti Men­ta­li­saa­tio ja reflek­tii­vi­nen kyky ‑kou­lu­tuk­sen käy­neil­le tai muu­toin men­ta­li­saa­tio­teo­ri­aan jo hie­man tutustuneille.
 

Lue lop­puun

Tervetuloa Tupsyn syyskokoukseen!

Aika: 10.10.2019 klo 18.00
Paik­ka: Ravin­to­la Vii­nil­le, Huma­lis­ton­ka­tu 6, 20100 Turku
Vii­nin­mais­te­lun oma­vas­tuu­hin­ta: 20 €
 
Syys­ko­kouk­ses­sa vali­taan Tup­syn ensi vuo­den joh­to­kun­nan jäse­net, puheen­joh­ta­ja ja vara­pu­heen­joh­ta­ja. Lisäk­si kokouk­ses­sa vali­taan Psy­ko­lo­gi­lii­ton liit­to­val­tuus­ton jäsenet.
Lisä­tie­toa teh­tä­vis­tä alempana.

Lue lop­puun