Tupsy Goes Pride 27.8.

❤️🧡💛💚💙💜
Toi­vo­tam­me Tup­syn jäse­nis­tön ter­ve­tul­leek­si osal­lis­tu­maan Tup­syn riveis­sä Tur­ku Pri­de ‑tapah­tu­maan lau­an­tai­na 27.8.
❤️🧡💛💚💙💜

Lue lop­puun

Joustava mieli ja hyvän itsetunnon ABC ‑koulutus

Turun seu­dun psy­ko­lo­giyh­dis­tys jär­jes­tää Jous­ta­va mie­li ja hyvän itse­tun­non ABC ‑kou­lu­tuk­sen per­jan­tai­na 26.8.2022. Kou­lu­tus toteu­te­taan etä­nä ja mukaan mah­tuu 40 osal­lis­tu­jaa. Kou­lut­ta­ja­na toi­mii kou­lut­ta­jap­sy­ko­te­ra­peut­ti ja työ­ter­veysp­sy­ko­lo­gi Arto Pietikäinen. 

Lue lop­puun

Tervetuloa Tupsyn syyskokoukseen!

Aika: 10.10.2019 klo 18.00
Paik­ka: Ravin­to­la Vii­nil­le, Huma­lis­ton­ka­tu 6, 20100 Turku
Vii­nin­mais­te­lun oma­vas­tuu­hin­ta: 20 €
 
Syys­ko­kouk­ses­sa vali­taan Tup­syn ensi vuo­den joh­to­kun­nan jäse­net, puheen­joh­ta­ja ja vara­pu­heen­joh­ta­ja. Lisäk­si kokouk­ses­sa vali­taan Psy­ko­lo­gi­lii­ton liit­to­val­tuus­ton jäsenet.
Lisä­tie­toa teh­tä­vis­tä alempana.

Lue lop­puun