Tervetuloa Tupsyn syyskokoukseen ke 20.10.21

Ter­ve­tu­loa Turun seu­dun psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen syys­ko­kouk­seen ke 20.10. klo 18 vii­ni­baa­ri Vin­hoon. Syys­ko­kouk­ses­sa vali­taan Tup­syl­le uusi joh­to­kun­ta vuo­del­le 2022. Lisäk­si syys­ko­kous valit­see Psy­ko­lo­gi­lii­ton liit­to­val­tuus­toon kau­del­le 2022–2023 Tup­sya edus­ta­maan 5 var­si­nais­ta jäsen­tä ja heil­le vara­jä­se­net. Syys­ko­kouk­ses­sa tar­joil­laan osal­lis­tu­jil­le lasi vii­niä ja napos­te­lu­lau­ta­nen. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 13.10. men­nes­sä, lin­kin löy­dät Tup­syn tiedotussähköpostista.

Jos et pää­se syys­ko­kouk­seen, mut­ta haluat mukaan joh­to­kun­taan ja/tai liit­to­val­tuus­toon, lähe­tä val­ta­kir­ja ennen syys­ko­kous­ta osoit­tee­seen pj@tupsy.fi.

Lue lop­puun

Kutsu yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen 26.1.

Kut­su Turun seu­dun psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen yli­mää­räi­seen kokouk­seen
Aika: ti 26.1.2020 klo 17.15
Paik­ka: Zoom


Asia­lis­ta:
1. Kokouk­sen avaus
2. Kokouk­sen puheen­joh­ta­jan valit­se­mi­nen
3. Kokouk­sen sih­tee­rin, pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jien ja ään­ten­las­ki­joi­den valin­ta
4. Kokouk­sen lail­li­suus ja pää­tös­val­tai­suus
5. Kokouk­sen työ­jär­jes­tyk­sen hyväk­sy­mi­nen
6. Vali­taan joh­to­kun­taan lisää jäse­niä
7. Kokouk­sen päättäminen

Syyskokous 20.10.

Joh­to­kun­ta on päät­tä­nyt koro­na­ti­lan­teen pahe­ne­mi­sen vuok­si muut­taa syys­ko­kouk­sen koko­naan etä­nä jär­jes­tet­tä­väk­si. Tämä on har­mil­lis­ta, mut­ta kat­soim­me tämän ole­van par­haak­si. Ilmoit­tau­tu­mis­ta on jat­ket­tu sun­nun­tai­hin asti osoit­tees­sa: https://www.lyyti.fi/reg/Tupsyn_syyskokous_2475 . Zoom-link­ki lähe­te­tään osal­lis­tu­jil­le myö­hem­min säh­kö­pos­tiin. Jos haluat joh­to­kun­taan, mut­ta et pää­se syys­ko­kouk­seen, lähe­tä kuva alle­kir­joi­te­tus­ta val­ta­kir­jas­ta osoit­tee­seen pj(a)tupsy.fi .