Tervetuloa virkistäytymään Tupsyn Paint&Party-illanviettoon Ravintola Teerenpeliin perjantaina 10.11. 

Hei­te­tään aivot narik­kaan ja anne­taan tai­teen viedä! 

Pari­tun­ti­sen works­ho­pin aika­na jokai­nen pää­see luo­maan unii­kin maa­lauk­sen­sa, jos­sa oma per­soo­na ja käden jäl­ki näkyy! Tai­deoh­jaa­ja opas­taa ja maa­laa ryh­män kans­sa saman­ai­kai­ses­ti teok­sen tee­mal­la ”Elä­män­puu”, mut­ta saat itse päät­tää, kuin­ka tar­kas­ti seu­raat. Tilai­suu­den pää­pai­no on viih­tyi­säs­sä ja haus­kas­sa yhdes­sä­olos­sa. Aikai­sem­paa koke­mus­ta tai­teen teke­mi­ses­tä ei tar­vi­ta. Ohjaa­ja on apu­nam­me teos­tem­me jokai­ses­sa vaiheessa.

Lue lop­puun