Jäseneksi

Suomen Psykologiliitto on psykologien ja psykologian opiskelijoiden edunvalvontajärjestö, joka auttaa jäseniään niin ammatillisissa asioissa kuin edunvalvonnassa. Lisäksi liitto vaikuttaa yhteiskunnallisesti niin, että psykologien ja psykologia-tieteen arvostus yhteiskunnassa nousisi. Yli 90 % ammatissa toimimivista psykologeista on järjestäytynyt Psykologiliittoon.

Psykologiliiton jäsenet kuuluvat liittoon alueellisten psykologiyhdistysten kautta. Jäsenet eivät siis voi liittyä suoraan Psykologiliittoon. Psykologi voi valita jäsenyhdistyksensä joko työpaikkakuntansa tai asuinpaikkakuntansa perusteella. Psykologiliiton alueellisia psykologiyhdistyksiä on kaikkiaan 18, joista Turun seudun Psykologiyhdistys on yksi. Tupsy on Psykologiliiton toiseksi suurin paikallisyhdistys.

LIITY TUPSYN JÄSENEKSI

Voit liittyä Tupsyn jäseneksi täyttämällä alla olevan sähköisen jäsentietolomakkeen. Samalla lomakkeella voit vaihtaa jäsenyytesi toisesta psykologiyhdistyksestä Tupsyyn. Jäsentietolomake on pdf-muodossa, joten tarvitset lomakkeen avaamiseen ja täyttämiseen esim. Acrobat Reader -ohjelman. Kun olet täyttänyt lomakkeen, niin tulosta se kahtena kappaleena ja muista allekirjoittaa molemmat lomakkeet. Lähetä täytetyt ja allekirjoitetut lomakkeet postitse yhdistyksen sihteerille sihteeri(at)tupsy.fi (postiosoitetta voi tarvittaessa tiedustella sihteeriltä sähköpostitse).

LATAA JÄSENTIETOLOMAKE TÄSTÄ
*

JÄSENTIETOMUUTOKSET

Jos jäät työttömäksi, äitiyslomalle, opintovapaalle tai jäsensuhteessasi tapahtuu muita muutoksia, niin ilmoita niistä aina suoraan Psykologiliiton jäsensihteerille Tarja Koivuniemelle tarja.koivuniemi(at)psyli.fi. Jos puolestaan yhteystiedoissasi tai työpaikkatiedoissasi tapahtuu muutoksia, voit ilmoittaa niistä Psykologiliittoon jäsentietojen muutoslomakkeella (linkki Psykologiliiton sivuille). Huomaa, että jäsentietojen muutoslomakkeella ei voi liittyä liiton jäseneksi eikä vaihtaa psykologiyhdistystä, vaan nämä tapahtuvat aina jäsentietolomakkeella (ks. yllä).