Jäseneksi

Suo­men Psy­ko­lo­gi­liit­to on psy­ko­lo­gien ja psy­ko­lo­gian opis­ke­li­joi­den edun­val­von­ta­jär­jes­tö, joka aut­taa jäse­ni­ään niin amma­til­li­sis­sa asiois­sa kuin edun­val­von­nas­sa. Lisäk­si liit­to vai­kut­taa yhteis­kun­nal­li­ses­ti niin, että psy­ko­lo­gien ja psy­ko­lo­gia-tie­teen arvos­tus yhteis­kun­nas­sa nousi­si. Yli 90 % amma­tis­sa toi­mi­mi­vis­ta psy­ko­lo­geis­ta on jär­jes­täy­ty­nyt Psy­ko­lo­gi­liit­toon.

Psy­ko­lo­gi­lii­ton jäse­net kuu­lu­vat liit­toon alu­eel­lis­ten psy­ko­lo­giyh­dis­tys­ten kaut­ta. Jäse­net eivät siis voi liit­tyä suo­raan Psy­ko­lo­gi­liit­toon. Psy­ko­lo­gi voi vali­ta jäse­nyh­dis­tyk­sen­sä joko työ­paik­ka­kun­tan­sa tai asuin­paik­ka­kun­tan­sa perus­teel­la. Psy­ko­lo­gi­lii­ton alu­eel­li­sia psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­siä on kaik­ki­aan 18, jois­ta Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tys on yksi. Tup­sy on Psy­ko­lo­gi­lii­ton toi­sek­si suu­rin pai­kal­li­syh­dis­tys.

LIITY TUPSYN JÄSENEKSI

Voit liit­tyä Tup­syn jäse­nek­si Psy­ko­lo­gi­lii­ton sivul­la. Sivul­ta löy­ty­vät ohjeet myös pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen vaih­ta­mi­seen. Tup­syn jäsen­sih­tee­ri (sihteeri(at)tupsy.fi) aut­taa, jos sinul­la on kysyt­tä­vää jäse­nek­si liit­ty­mi­ses­tä. 

JÄSENTIETOMUUTOKSET

Jos jäät työt­tö­mäk­si, äitiys­lo­mal­le, opin­to­va­paal­le tai jäsen­suh­tees­sa­si tapah­tuu mui­ta muu­tok­sia, niin ilmoi­ta niis­tä aina suo­raan Psy­ko­lo­gi­lii­ton jäsen­sih­tee­ril­le Tar­ja Koi­vu­nie­mel­le tarja.koivuniemi(at)psyli.fi. Jos puo­les­taan yhteys­tie­dois­sa­si tai työ­paik­ka­tie­dois­sa­si tapah­tuu muu­tok­sia, voit ilmoit­taa niis­tä Psy­ko­lo­gi­liit­toon joko suo­raan netis­sä (link­ki Psy­ko­lo­gi­lii­ton sivuil­le), säh­kö­pos­tit­se jäsen­sih­tee­ri Tar­ja Koi­vu­nie­mel­le tai jäsen­tie­to­jen muu­tos­lo­mak­keel­la (ks. edel­lä ole­va link­ki).