Kutsu Turun seudun psykologiyhdistyksen ylimääräiseen yhdistyskokoukseen

Aika: ti 26.12.2016, klo 17.30
Paik­ka: Cafe Vol­tai­re, Anin­kais­ten­ka­tu 5A, Turku.

Asia­lis­ta:
1. Ava­taan kokous
2. Vali­taan kokouk­sen puheenjohtaja
3. Vali­taan kokouk­sen sih­tee­ri, pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jat ja ääntenlaskijat
4. Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväk­sy­tään kokouk­sen työjärjestys
6. Vali­taan joh­to­kun­taan psy­ko­lo­gia­no­pis­ke­li­jae­dus­ta­ja Åbo Akademista
7. Pää­te­tään kokous

Ter­ve­tu­loa!
Huom! Yli­mää­räi­seen kokouk­seen ei sisäl­ly yhdis­tyk­sen kus­tan­ta­maa tarjoilua.