Tervetuloa Turun seudun psykologiyhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen!

Kevät­ko­kous jär­jes­te­tään kes­ki­viik­ko­na 29.3.2023 klo 18.00 alkaen pani­mo­ra­vin­to­la Kou­lus­sa (Eeri­kin­ka­tu 18, 20100 Turku).

Kevät­ko­kouk­ses­sa käsi­tel­lään sään­tö­mää­räi­set asiat eli vuo­den 2022 toi­min­ta­ker­to­mus, tilin­pää­tös ja toiminnantarkastus.

Lisäk­si joh­to­kun­ta esit­te­lee uuden talous­ar­vion vuo­del­le 2023.

Kokous­tar­joi­lu­jen vuok­si toi­vom­me ilmoit­tau­tu­mi­set ennak­koon. Ilmoit­tau­tu­mis­link­ki löy­tyy tiedotussähköpostista.

Kevät­ko­kous on mai­nio tapa tutus­tua Tup­syn toi­min­taan, tava­ta tämän vuo­den joh­to­kun­taa ja var­si­nai­sen kokouk­sen jäl­keen on tilaa vapaal­le kes­kus­te­lul­le. Tervetuloa!

Lue lisää Lue lop­puun

Tervetuloa maistelemaan italialaisia punaviinejä Tupsyn kanssa!

Ajan­koh­ta: pe 24.2. klo 18
Paik­ka: The Tas­ting Room, Aura­ka­tu 1, Tur­ku
Hin­ta: 35 e Opis­ke­li­jat ja elä­ke­läi­set: 28 e 

Illan aika­na mais­te­lem­me nel­jää eri­lais­ta ita­lia­lais­ta puna­vii­niä The Tas­ting Roo­min ammat­ti­tai­toi­ses­sa opas­tuk­ses­sa. Vii­nien lisäk­si tar­jol­la on juus­to­ja ja leik­ke­lei­tä, jois­ta muo­dos­te­taan maku­pa­re­ja vii­nien kanssa.

Lue lop­puun