Tupsy Goes Pride 27.8.

❤️🧡💛💚💙💜
Toi­vo­tam­me Tup­syn jäse­nis­tön ter­ve­tul­leek­si osal­lis­tu­maan Tup­syn riveis­sä Tur­ku Pri­de ‑tapah­tu­maan lau­an­tai­na 27.8.
❤️🧡💛💚💙💜

Lue lop­puun

Joustava mieli ja hyvän itsetunnon ABC ‑koulutus

Turun seu­dun psy­ko­lo­giyh­dis­tys jär­jes­tää Jous­ta­va mie­li ja hyvän itse­tun­non ABC ‑kou­lu­tuk­sen per­jan­tai­na 26.8.2022. Kou­lu­tus toteu­te­taan etä­nä ja mukaan mah­tuu 40 osal­lis­tu­jaa. Kou­lut­ta­ja­na toi­mii kou­lut­ta­jap­sy­ko­te­ra­peut­ti ja työ­ter­veysp­sy­ko­lo­gi Arto Pietikäinen. 

Lue lop­puun