Tervetuloa Tupsyn syksyn kolmanteen lajikokeiluun

Tup­syn syk­syn kol­man­nes­sa laji­ko­kei­lus­sa men­nään koit­ta­maan ääni­te­ra­peut­tis­ta ren­tou­tus­ta psy­ko­lo­gi San­ni Peso­sen ohjaa­ma­na. Ren­tou­tuk­ses­ta löy­tyy tar­kem­pia tie­to­ja Soin­tu­mon sivuil­ta www.sointumo.fi

HUOM! Ryh­mä on jo täyn­nä, mut­ta jos kiin­nos­tus­ta pii­saa tar­peek­si, voim­me har­ki­ta toi­sen ryh­män jär­jes­tä­mis­tä täl­le syksylle.

Mukaan mah­tuu 15 ensim­mäi­sek­si ilmoit­tau­tu­nut­ta rentoutujaa.
Mil­loin? 12.10. klo 17:30–18:30
 
Mis­sä? Stu­dio Pure Move, Eeri­kin­ka­tu 7b, Tur­ku (Huom! Ääni­te­ra­peut­ti­nen ren­tou­tus on Eeri­kin­ka­dun Pure Moven tilois­sa, EI Martissa!)
 
Kuin­ka pal­jon mak­saa? 7 euroa, mak­su ennen tun­tia Tup­syn tilil­le: FI27 8000 1301 5517 10
Min­ne ilmoit­tau­dun? Vas­taa­mal­la tähän vies­tiin tai elisa.ylik@gmail.com
Jos haluat, ota mukaan vil­la­su­kat tms läm­min­tä vaa­tet­ta ja vilt­ti ja tyyny.
Ren­tout­ta­vaa syk­syä toi­vo­tel­len, Tup­syn johtokunta