Avustukset

Turun seudun Psykologiyhdistyksen jäsenet voivat anoa yhdistykseltä avustuksia koulutukseen ja kongressiosallistumiseen sekä näihin liittyvien matkakustannusten tukemiseen. Avustusta voi hakea vain sellaiseen koulutukseen, jota työnantaja ei muuten kustantaisi. Mikäli avustusta haetaan pidempään koulutukseen, tulee olla erikseen mainittu, mihin pidemmän koulutuksen osaan avustusta haetaan.

Päätöksenteossa yhdistyksen johtokunta arvioi, miten avustettava toiminta: (1) edistää jäsenten ammattitietoutta tai –taitoa, (2) edistää psykologisten palveluiden pätevyyttä ja luotettavuutta, (3) edistää psykologista tutkimusta, (4) edistää psykologisen tiedon ja taidon käyttöä Turun seudun yhteiskuntapolitiikassa sekä (5) edistää psykologien asemaa ja työolosuhteita. Hakemuksessa toivotaan myös perustelemaan, millä tavoin kyseinen koulutus tai toiminta on merkittävä hakijan ammatillisen kehittymisen tai ammatti-identiteetin kannalta.

Yhdistyksen toimintakauden aikana avustusta jaetaan yhteensä 1200 euroa, joka jakaantuu kahden hakuajankohdan kesken. Hakija itse määrittelee haettavan avustussumman määrän, mutta kuitenkin siten, että hakijan on eriteltävä, mistä kyseinen summa koostuu. Yhdistyksen johtokunta päättää lopullisesta avustussumman määrästä jokaisen avustuksen kohdalla erikseen. Sama jäsen voi saada avustuksen korkeintaan joka toinen vuosi.

Avustus maksetaan alkuperäisiä kuittitositteita vastaan, kun henkilö on kirjoittanut avustetusta toiminnasta julkaistavan kirjoituksen Lounatuuleen. Kirjoituksen tulee olla tätä tarkoitusta varten laadittu, hakijan yksin kirjoittama juttumuotoinen ei-tieteellinen kirjoitus (esim. oppimispäiväkirjamainen kuvaus seminaarin tms. annista). Kirjoituksen sopiva pituus on 1–3 A4-liuskaa, ja se tulee toimittaa tekstitiedostona (esim. MS Word tai Open Office Word) sähköpostitse yhdistyksen tiedottajalle tiedottaja(at)tupsy.fi vähintään kuukautta ennen Lounatuuli-lehden ilmestymistä.

Avustusta voi hakea vuoden aikana kahtena ajankohtana (syksy ja kevät) joko etukäteen tai takautuvasti. Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen ja talousarvioineen toimitetaan yhdistyksen talousvastaavalle talous(at)tupsy.fi vuosittain joko 1.5. tai 1.11. mennessä. Hakemukset talousvastaavalle voi toimittaa joko sähköpostitse tai kirjeitse, postiosoitetta voi tiedustella talousvastaavalta sähköpostitse. Johtokunta ilmoittaa avustuksen saaneille hakijoille avustuspäätöksistä henkilökohtaisesti.

Yllä esimerkki matka-avustus -artikkelista Lounatuuli-lehdessä