Toiminta

Paikallisyhdistyksen tarkoituksena on toimia Turun seudun psykologien ammatillisena yhdistyksenä ja valvoa jäsentensä etuja. Yhdistys mm. toimii jäsentensä oikeudellisen aseman turvaamiseksi, palkkauksellisen ja sosiaalisen aseman ja työolosuhteiden parantamiseksi sekä edistää jäsenten ammattitietouden ja -taidon kehittämistä. Unohtaa ei sovi myöskään jäsenien vapaampaa yhdessäoloa ja virkistystä, joita yhdistys pyrkii ylläpitämään säännöllisillä kulttuuri- ja virkistystapahtumilla.

EDUNVALVONTA

Yhdistyksen johtokunta pyrkii seuraamaan aktiivisesti alueellista sekä valtakunnallista psykologeihin ja psykologian alaan liittyviä asioita ja on tarvittaessa resurssiensa mukaan yhteydessä esim. työpaikkoihin ja paikallisiin kansanedustajiin tai muihin päättäjiin. Edunvalvonta- ja ammattiyhdistysasiat pidetään esillä yhdistyksen tilaisuuksissa ja alueen palkkakehitystä seuraa ja edistää erillinen palkkatyöryhmä. Edunvalvontaa yhdistyksen toiminnassa ohjaa johtokunnan ammattiasiainvastaava.

TIEDOTTAMINEN

Yhdistyksen pääasiallisina viestintäkanavina toimivat jäsenlehti Lounatuuli, sähköpostilista, Facebook-ryhmä sekä internet-sivut.

Lounatuulta pyritään julkaisemaan kahdesti vuodessa keväisin ja syksyisin joko painettuna tai nettilehtenä.

Jokainen Tupsyn jäsen voi halutessaan liittyä sähköpostilistalle. Sähköpostilistan tarkoituksena on toimia yhdistyksen täydentävänä tiedotuskanavina. Jäsenet voivat myös itse julkaista ilmoituksiaan sähköpostilistan avulla kuten levittää tietoa yhdistyksen toiminta-alueen vapaista työpaikoista tai koulutustilaisuuksista.

Tupsylla on lisäksi oma Facebook-ryhmä, jota voi käyttää mm. vakavaan ja ei-niin-vakavaan psykologeja ja psykologiaa koskevaan keskusteluun, psykologiaa koskevien uutisten välittämiseen sekä lyhyempien määräaikaisuuksien tai sijaisuuksien ilmoittamiseen.

Yhdistyksen toiminnasta tiedostetaan lisäksi kotisivuillamme, joilta löytyy myös muun muassa tietoa paikallisyhdistyksen toiminnasta ja jäsenyydestä, eri luottamustehtävistä ja -henkilöistä sekä psykologeista työelämässä.

KOULUTUS JA VIRKISTYS

Yhdistys järjestää vuosittain erilaisia koulutus- ja virkistystapahtumia yhdistyksen resurssien sekä jäsenistön tarpeiden mukaan. Perinteisesti on koulutus- ja virkitystoiminta ollut vahvasti esillä Typsyn toiminnassa. Koulutustapahtumat ovat keskittyneet psykologien ammatilliseen koulutukseen ja virkistys puolestaan kulttuuritoimintaan.

Esimerkkejä viime vuosien ammatillisista koulutuksista ovat mm. Nepsy-II -koulutuspäivä, WAIS-III & WMS-III -koulutusluennot, neuvottelutaidon koulutus sekä projektiiviset menetelmät lasten arvioinnissa -koulutus. Pienimuotoisempia Tupsyn järjestämiä koulutuksia ovat olleet myös erilaiset luentosarjat sekä psykologian opiskelijoille suunnatut ammatti-illat.

Virkistystoimintaa yhdistys pitää yllä esim. järjestämällä teatteri- tai oopperamatkoja, erilaisia liikuntatapahtumia sekä muita vapaa-ajan tapahtumia. Viime vuosien virkistys- ja kulttuuritapahtumiin on kuulunut mm. teatterimatkoja, viini-iltoja, pikkujouluja ja vierailuja eri kulttuurikohteisiin. Jäsenet voivat lähettää johtokunnalle toiveita ja ehdotuksia tulevan virkistystoiminnan järjestämiseksi.