Tupsyn viinitasting afterwork palaa tammikuussa 2022

Ter­ve­tu­loa mais­te­le­maan vii­ne­jä asian­tun­ti­jao­pas­tuk­sel­la per­jan­tai­na 14.1., kun Tup­sy jär­jes­tää jäse­nis­töl­le kuo­hu­vii­ni­tas­tin­gin The Tas­ting Roo­mis­sa Aura­ka­dul­la. Tilaa tapah­tu­mas­sa on yhteen­sä 30 hen­gel­le. Tas­ting alkaa klo 17 ja kes­tää noin 2 tun­tia. Tas­tin­gin hin­ta on 30 e sisäl­täen vii­nien lisäk­si pie­niä suu­pa­lo­ja.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tas­tin­giin auke­aa ma 13.12. klo 18:00, lin­kin löy­dät Tup­syn tiedotussähköpostista.

Mais­tel­ta­vat vii­nit ovat: 
- Guer­rie­ri Rizzar­di Pro­secco Ext­ra Dry (Ita­lia)
- Reza­bal Brut Natu­re (Espan­ja)
- Dau­tel Brut (Sak­sa)
- Ferg­het­ti­na Franciacor­ta Satén 2017 (Ita­lia)
- Drap­pier Car­te d’Or (Rans­ka)

Voit mak­saa tas­tin­gin joko varauk­sen yhtey­des­sä kort­ti­mak­su­na tai vali­ta pdf-las­kun, joka lähe­te­tään auto­maat­ti­ses­ti ilmoit­ta­maa­si sähköpostiosoitteeseen.

Huom. Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tu­miin on aina sito­vaa. Perua voi ilman mak­sua ennen ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päät­ty­mis­tä. Tämän jäl­keen edel­ly­täm­me mak­sun suo­rit­ta­mis­ta tai toi­sen hen­ki­lön hank­ki­mis­ta tilal­le. Jou­tues­sa­si peruut­ta­maan osal­lis­tu­mi­se­si ota yhteyt­tä joh­to­kun­nan jäse­neen, jol­le olet ilmoit­tau­tu­nut. Jos­kus jonos­sa saat­taa olla haluk­kai­ta eikä sinun tar­vit­se­kaan löy­tää tois­ta osal­lis­tu­jaa tilallesi.