Tupsyn viinitasting afterworkit!

Ter­ve­tu­loa mais­te­le­maan vii­ne­jä asian­tun­ti­jao­pas­tuk­sel­la per­jan­tai­na 19.11., kun Tup­sy jär­jes­tää jäse­nis­töl­le puna­vii­ni­tas­tin­gin. Tilaa tapah­tu­mas­sa on jopa 30 hen­gel­le, eli kerää tup­syyn kuu­lu­vat tut­ta­va­si kasaan ja tule tutus­tu­maan vii­teen eri puna­vii­niin. Tas­ting alkaa klo 17 ja kes­tää noin 2 tun­tia. Tas­tin­gin hin­ta on 25 e sisäl­täen vii­nien lisäk­si pie­niä suu­pa­lo­ja. Tas­ting jär­jes­te­tään The Tas­ting Roo­mis­sa Aurakadulla.

Mais­tel­ta­vat vii­nit ovat:
- Tom of Fin­land Outs­tan­ding Red (Cali­for­nia, USA)
- Quin­ta de Aves Cou­pa­ge 2018 (Cas­til­la La Manc­ha, Spain)
- Boa Noi­te Lis­boa 2019 (Lis­boa, Por­tu­gal)
- Guer­rie­ri Rizzar­di Poje­ga 2018 Val­po­licel­la Ripas­so Clas­sico Supe­rio­re, Vegan (Vene­to, Ita­ly)
-  Wein­gut Franz Kel­ler 2018 Ober­ber­ge­ner Bass­gei­ge Spät­bur­gun­der Ers­te Lage (Baden, Ger­ma­ny)

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tas­tin­giin auke­aa pe 5.11. klo 18:00, ilmoit­tau­tu­mis­lin­kin löy­dät tie­do­tus­säh­kö­pos­tis­ta.

Voit mak­saa tas­tin­gin joko varauk­sen yhtey­des­sä kort­ti­mak­su­na tai vali­ta pdf-las­kun, joka lähe­te­tään auto­maat­ti­ses­ti ilmoit­ta­maa­si sähköpostiosoitteeseen.

 PS. Mikä­li puna­vii­nit eivät ole sinun jut­tusi, on tam­mi­kuus­sa tie­dos­sa myös skump­pa­tas­ting. Merk­kaa siis kalen­te­rii­si 14.1., jol­loin mais­te­lem­me The Tas­ting Roo­mis­sa kuo­hu­vii­ne­jä. Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tu­maan auke­aa myöhemmin.