Tervetuloa Tupsyn syksyn kolmanteen lajikokeiluun

Tup­syn syk­syn kol­man­nes­sa laji­ko­kei­lus­sa men­nään koit­ta­maan ääni­te­ra­peut­tis­ta ren­tou­tus­ta psy­ko­lo­gi San­ni Peso­sen ohjaa­ma­na. Ren­tou­tuk­ses­ta löy­tyy tar­kem­pia tie­to­ja Soin­tu­mon sivuil­ta www.sointumo.fi

HUOM! Ryh­mä on jo täyn­nä, mut­ta jos kiin­nos­tus­ta pii­saa tar­peek­si, voim­me har­ki­ta toi­sen ryh­män jär­jes­tä­mis­tä täl­le syksylle.

Lue lop­puun