Tupsyn konserttivierailu Naantaliin 27.11.2021

Naan­ta­lin Musiik­ki­juh­lien kah­des­ti vii­väs­tet­ty kon­sert­ti Anne Sofie von Otte­rin lee­daa­ma­na toteu­tuu vih­doin mar­ras­kuus­sa 27. päi­vä, lau­an­tai­na. Paik­ka­na on Naan­ta­lin kirk­ko, kon­sert­ti alkaa klo 19:00. Tar­jol­la on 20 lip­pua joi­den kans­sa täl­lä ker­taa nos­tam­me lasil­li­set kuo­hu­vii­niä joko kon­ser­tin jäl­keen tai vir­tu­aa­li­ses­ti. Paket­tiin kuu­luu siis lip­pu nume­roi­dul­la pai­kal­la ja picco­lo kupli­vaa. 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tu­maan auke­aa maa­nan­tai­na 1.11. klo 18, ilmoit­tau­tu­mis­lin­kin löy­dät tiedotussähköpostista.

Lue lop­puun

Tervetuloa Tupsyn syyskokoukseen ke 20.10.21

Ter­ve­tu­loa Turun seu­dun psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen syys­ko­kouk­seen ke 20.10. klo 18 vii­ni­baa­ri Vin­hoon. Syys­ko­kouk­ses­sa vali­taan Tup­syl­le uusi joh­to­kun­ta vuo­del­le 2022. Lisäk­si syys­ko­kous valit­see Psy­ko­lo­gi­lii­ton liit­to­val­tuus­toon kau­del­le 2022–2023 Tup­sya edus­ta­maan 5 var­si­nais­ta jäsen­tä ja heil­le vara­jä­se­net. Syys­ko­kouk­ses­sa tar­joil­laan osal­lis­tu­jil­le lasi vii­niä ja napos­te­lu­lau­ta­nen. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 13.10. men­nes­sä, lin­kin löy­dät Tup­syn tiedotussähköpostista.

Jos et pää­se syys­ko­kouk­seen, mut­ta haluat mukaan joh­to­kun­taan ja/tai liit­to­val­tuus­toon, lähe­tä val­ta­kir­ja ennen syys­ko­kous­ta osoit­tee­seen pj@tupsy.fi.

Lue lop­puun