Kutsu Turun seudun psykologiyhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen

Ter­ve­tu­loa Turun seu­dun psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen (Tup­sy) yli­mää­räi­seen kokouk­seen 24.1.2024 klo 17:15. Kokous­paik­ka­na toi­mii Cafe Art (Län­ti­nen Ran­ta­ka­tu 5, 20100 Tur­ku). Yhdis­tyk­sen yli­mää­räi­ses­sä kokouk­ses­sa täy­den­ne­tään vuo­den 2024 Tup­syn hal­li­tus­ta. Kokouk­sen esi­tys­lis­ta löy­tyy sähköpostista.

Tup­syn hallitus