Hapanjuurileivonta-kurssi Tupsyn jäsenille

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan hapan­juu­ri­lei­von­nan saloi­hin Mart­to­jen opastuksella!

Ajan­koh­ta: ke 23.11. klo 17–20
Paik­ka: Lou­nais-Suo­men Mart­to­jen tilois­sa, Yli­opis­ton­ka­tu 33 g, Tur­ku
Hin­ta: 40 e
Opis­ke­li­jat ja elä­ke­läi­set: 35 e

Illan aika­na käym­me läpi kaik­ki hapan­juu­ri­lei­vän lei­po­mi­sen työ­vai­heet sekä pais­tam­me ohjaa­jan val­miik­si työs­tä­mät lei­vät mais­tiai­sik­si. Lei­vot­ta­va lei­pä on Mar­tan vaa­le­aa hapan­juu­ri­lei­pää ja jokai­nen osal­lis­tu­ja saa mukaan kotiin lei­pä­tai­ki­nan kotiin paistettavaksi.

Mukaan tar­vit­see vain noin 3 lit­ran kan­nel­li­sen astian kotiin vie­tä­väl­le lei­pä­tai­ki­nal­le sekä sisä­ken­gät. Muu tar­peel­li­nen löy­tyy Mar­toil­ta. Iltaan ei kuu­lu muu­ta tar­joi­lua kuin mais­tiais­lei­pä, joten väli­pa­laa kan­nat­taa syö­dä etukäteen.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le auke­aa ma 3.10. klo 18 tie­do­tus­säh­kö­pos­tis­sa tul­lees­ta lin­kis­tä. Kurs­sil­la on tilaa yhteen­sä 12 osal­lis­tu­jal­le, joten varaa paik­ka­si nopeas­ti. Ilmoit­tau­tu­mi­nen päät­tyy su 13.11. klo 23.59.

HUOM! Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tu­miin on aina sito­vaa. Perua voi ilman mak­sua ennen ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päät­ty­mis­tä. Tämän jäl­keen edel­ly­täm­me mak­sun suo­rit­ta­mis­ta tai toi­sen hen­ki­lön hank­ki­mis­ta tilal­le. Jou­tues­sa­si peruut­ta­maan osal­lis­tu­mi­se­si ota yhteyt­tä joh­to­kun­nan jäse­neen, jol­le olet ilmoit­tau­tu­nut. Jos­kus jonos­sa saat­taa olla haluk­kai­ta eikä sinun tar­vit­se­kaan löy­tää tois­ta osal­lis­tu­jaa tilallesi.

Mikä­li kysyt­tä­vää herää, yhteys­hen­ki­lö­nä Tup­syn puo­les­ta toi­mii vpj Maria Män­ty­lä (yhteys­tie­dot ilmoi­tet­tu tiedotussähköpostissa)

Yst. ter­vei­sin,

Tup­syn johtokunta