Jäsenet

Suo­men Psy­ko­lo­gi­liit­to on psy­ko­lo­gien ja psy­ko­lo­gian opis­ke­li­joi­den edun­val­von­ta­jär­jes­tö, joka aut­taa jäse­ni­ään niin amma­til­li­sis­sa asiois­sa kuin edun­val­von­nas­sa. Lisäk­si liit­to vai­kut­taa yhteis­kun­nal­li­ses­ti niin, että psy­ko­lo­gien ja psy­ko­lo­gia-tie­teen arvos­tus yhteis­kun­nas­sa nousi­si. Yli 90 % amma­tis­sa toi­mi­mi­vis­ta psy­ko­lo­geis­ta on jär­jes­täy­ty­nyt Psykologiliittoon.

Psy­ko­lo­gi­lii­ton jäse­net kuu­lu­vat liit­toon alu­eel­lis­ten psy­ko­lo­giyh­dis­tys­ten kaut­ta. Jäse­net eivät siis voi liit­tyä suo­raan Psy­ko­lo­gi­liit­toon. Psy­ko­lo­gi voi vali­ta jäse­nyh­dis­tyk­sen­sä joko työ­paik­ka­kun­tan­sa tai asuin­paik­ka­kun­tan­sa perus­teel­la. Psy­ko­lo­gi­lii­ton alu­eel­li­sia psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­siä on kaik­ki­aan 18, jois­ta Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tys on yksi. Tup­sy on Psy­ko­lo­gi­lii­ton toi­sek­si suu­rin paikallisyhdistys.

LIITY TUPSYN JÄSENEKSI

Voit liit­tyä Tup­syn jäse­nek­si täyt­tä­mäl­lä alla ole­van säh­köi­sen jäsen­tie­to­lo­mak­keen. Samal­la lomak­keel­la voit vaih­taa jäse­nyy­te­si toi­ses­ta psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­ses­tä Tup­syyn. Jäsen­tie­to­lo­ma­ke on pdf-muo­dos­sa, joten tar­vit­set lomak­keen avaa­mi­seen ja täyt­tä­mi­seen esim. Acro­bat Rea­der ‑ohjel­man. Kun olet täyt­tä­nyt lomak­keen, niin tulos­ta se kah­te­na kap­pa­lee­na ja muis­ta alle­kir­joit­taa molem­mat lomak­keet. Lähe­tä täy­te­tyt ja alle­kir­joi­te­tut lomak­keet pos­tit­se yhdis­tyk­sen sih­tee­ril­le sihteeri(at)tupsy.fi (pos­tio­soi­tet­ta voi tar­vit­taes­sa tie­dus­tel­la sih­tee­ril­tä sähköpostitse).

LATAA JÄSENTIETOLOMAKE TÄSTÄ
*

JÄSENTIETOMUUTOKSET

Jos jäät työt­tö­mäk­si, äitiys­lo­mal­le, opin­to­va­paal­le tai jäsen­suh­tees­sa­si tapah­tuu mui­ta muu­tok­sia, niin ilmoi­ta niis­tä aina suo­raan Psy­ko­lo­gi­lii­ton jäsen­sih­tee­ril­le Tar­ja Koi­vu­nie­mel­le tarja.koivuniemi(at)psyli.fi. Jos puo­les­taan yhteys­tie­dois­sa­si tai työ­paik­ka­tie­dois­sa­si tapah­tuu muu­tok­sia, voit ilmoit­taa niis­tä Psy­ko­lo­gi­liit­toon jäsen­tie­to­jen muu­tos­lo­mak­keel­la (link­ki Psy­ko­lo­gi­lii­ton sivuil­le). Huo­maa, että jäsen­tie­to­jen muu­tos­lo­mak­keel­la ei voi liit­tyä lii­ton jäse­nek­si eikä vaih­taa psy­ko­lo­giyh­dis­tys­tä, vaan nämä tapah­tu­vat aina jäsen­tie­to­lo­mak­keel­la (ks. yllä).