Kukkia ja kuohuviiniä!

Näh­dään per­jan­tai­na 3.11. Klo 17 — 19 Bloomwork­sin Kukkakurssilla!

Meil­lä on täl­lä ker­taa tup­sy­läi­sil­le 11 paik­kaa, jot­ka täy­te­tään ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Aiem­pi­na vuo­si­na moni on jo tutus­tu­nut tähän kim­pun teke­mi­seen, ter­ve­tu­loa kon­ka­rit ja uteliaat!

Ilmoit­tau­tu­mis­link­ki löy­tyy sähköpostista.

Oma­vas­tuu 30€ hen­ki­lö (opis­ke­li­joil­le 20€ hen­ki­lö ja senio­reil­le 20€ henkilö)

Kurs­si mak­se­taan ilmoit­tau­tu­mi­sen vah­vis­ta­mi­sen jäl­keen Tup­syn tilil­le, tar­kem­mat ohjeet saat vahvistuksessa.

Osoi­te:

Bloomworks kuk­ka­pal­ve­lu

Vähä­heik­ki­län­tie 56 C

20810 Tur­ku

Kuo­hu­vii­niä (alko­ho­lil­lis­ta tai ‑holi­ton­ta) on picco­loi­na. Ker­ro ilmoit­tau­tues­sa kum­paa suosit.

Aiem­min on voi­nut nou­taa DIY-kukat, jos vaik­ka vii­me het­kel­lä ei pää­se­kään osallistumaan.

Kut­su­vin ter­vei­sin, Ceci­lia & Tup­syn hallitus