Tervetuloa Tupsyn syksyn neljänteen lajikokeiluun: Boulderointiin!

Laji­ko­kei­lu tapah­tuu 16.11. klo. 17.30 alkaen Turun Boul­der­teh­tal­la osoit­tees­sa Ruu­kin­ka­tu 4. Mukaan mah­tuu 10 kiipeilijää.

Boul­de­roi­des­sa kii­ve­tään mata­lal­la, noin 5m kor­keal­la sei­näl­lä, ja var­mis­tus tapah­tuu pat­jan avul­la eli sisä­hal­lis­sa boul­de­roin­ti onnis­tuu myös ilman var­mis­ta­jaa. Boul­der tar­koit­taa suo­mek­si jär­kä­let­tä. Suo­mes­sa boul­de­roin­ti pää­osin tapah­tuu­kin siir­to­loh­ka­reil­la, mut­ta laji on saa­nut alkun­sa rei­lut 100-vuot­ta sit­ten Rans­kan Fon­tainbleus­ta. Lajia voi kuka tahan­sa tul­la kokei­le­maan. Pai­kal­la on aina ohjaa­ja joka opas­taa lajin aloit­ta­mi­ses­sa. Mukaan tar­vi­taan sisä­lii­kun­ta­vaat­teet ja juo­ma­pul­lo. Kii­pe­ly­ken­gät voi vuo­kra­ta pai­kan päältä.
 
Tup­syn jäse­nil­le hin­ta 4 euroa. Hin­taan sisäl­tyy lyhyt opas­tus ja tur­val­li­suus­asioi­hin tutus­tu­mi­nen + kii­pei­ly­ken­gät. Mak­su ennen tun­tia Tup­syn tilil­le: FI 27 8000 1301 551710 (vies­ti­kent­tään “Boul­de­roin­ti”).
Ilmoit­tau­tu­mi­set 9.11. men­nes­sä mai­liin: etelaaho@tupsy.fi.
 
Tup­sys­tä pai­kal­la on jäsen­sih­tee­ri Jes­se Ete­lä­aho.
 
Ter­vei­sin, Tupsy