Tervetuloa Tupsyn syyskokoukseen ke 20.10.21

Ter­ve­tu­loa Turun seu­dun psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen syys­ko­kouk­seen ke 20.10. klo 18 vii­ni­baa­ri Vin­hoon. Syys­ko­kouk­ses­sa vali­taan Tup­syl­le uusi joh­to­kun­ta vuo­del­le 2022. Lisäk­si syys­ko­kous valit­see Psy­ko­lo­gi­lii­ton liit­to­val­tuus­toon kau­del­le 2022–2023 Tup­sya edus­ta­maan 5 var­si­nais­ta jäsen­tä ja heil­le vara­jä­se­net. Syys­ko­kouk­ses­sa tar­joil­laan osal­lis­tu­jil­le lasi vii­niä ja napos­te­lu­lau­ta­nen. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 13.10. men­nes­sä, lin­kin löy­dät Tup­syn tiedotussähköpostista.

Jos et pää­se syys­ko­kouk­seen, mut­ta haluat mukaan joh­to­kun­taan ja/tai liit­to­val­tuus­toon, lähe­tä val­ta­kir­ja ennen syys­ko­kous­ta osoit­tee­seen pj@tupsy.fi.

Esi­tys­lis­ta:
I Kokouk­sen jär­jes­täy­ty­mi­nen
1. Kokouk­sen avaus.
2. Kokouk­sen puheen­joh­ta­jan ja sih­tee­rin valin­ta.
3. Kokouk­sen pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jien ja ään­ten­las­ki­joi­den valin­ta.
4. Kokouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den totea­mi­nen.
5. Kokouk­sen työ­jär­jes­tyk­sen hyväksyminen.

II Var­si­nai­set kokous­asiat
6. Esi­te­tään hyväk­syt­tä­väk­si yhdis­tyk­sen toi­min­ta­suun­ni­tel­ma vuo­del­le 2022.
7. Mää­rä­tään joh­to­kun­nan jäsen­ten palk­kiot sekä toi­min­nan­tar­kas­ta­jien palk­kiot vuo­del­le 2022.
8. Hyväk­sy­tään talous­ar­vio vuo­del­le 2022.
9. Vali­taan joh­to­kun­nan puheen­joh­ta­ja, var­si­nai­set jäse­net sekä vara­jä­se­net vuo­del­le 2022.
10. Vali­taan kak­si toi­min­nan­tar­kas­ta­jaa ja hei­dän hen­ki­lö­koh­tai­set vara­jä­se­nen­sä vuo­del­le 2022.
11. Suo­men Psy­ko­lo­gi­lii­ton liit­to­val­tuus­ton jäsen­ten ja vara­jä­sen­ten vaa­li. Vali­taan Tup­syn edus­ta­jat Psy­ko­lo­gi­lii­ton liit­to­val­tuus­toon sekä hei­dän vara­jä­se­nen­sä kut­su­mis­jär­jes­tyk­ses­sä vuo­sil­le 2022–2023.
12. Muut esil­le tule­vat asiat.
13. Kokouk­sen päättäminen.