Tervetuloa Tupsyn viini- ja juustoiltaan 19.5. klo 18

Kevät on ovel­la, ja Tup­sy jär­jes­tää taas (jo pie­ni­muo­toi­sek­si perin­teek­si muo­dos­tu­neen) vii­ni­mais­te­lu­ret­ken Vii­nil­le-ravin­to­laan pe 19.5. klo 18.00.

Täl­lä ker­taa vuo­ros­sa on val­ko­vii­ne­jä Rans­kan ja Sak­san rajal­ta, Alsacesta.

Ohjel­ma:

Aloi­te­taan perin­tei­ses­ti ker­taa­mal­la hie­man mais­te­lu­tek­niik­kaa, mut­ta täl­lä ker­taa val­ko­vii­nien näkö­kul­mas­ta. Käy­dään Alsace alu­ee­na, vii­nit ja nii­den taus­tat perus­teel­li­ses­ti läpi, van­haan tyy­liin ren­nos­ti jutus­tel­len. Mais­tel­laan, arvioi­daan, kes­kus­tel­laan niis­tä ja muis­ta­kin esiin tule­vis­ta asiois­ta, kiin­nos­tuk­sen mukaan.
Mais­tel­laan vii­ne­jä myös pie­nen syö­tä­vän kera ja huo­ma­taan maku­jen muu­tok­set, kun ruo­ka­tuo­te ote­taan kuvaan mukaan.

Iltaan kuu­luu:
* Som­me­lie­rin alus­tus ja ohjat­tu maistelu
* 5 — eri­lais­ta laa­tu­vii­niä Alsacen vii­nia­lu­eel­ta Rans­kas­ta 6–7 cl:n maisteluannoksina
* Loh­ko­pa­la koti­te­kois­ta, uuni­läm­min­tä piirasta
* 4‑lajin run­saat juus­to­tar­jot­ti­met pöy­dis­sä, jois­ta jokai­nen voi lei­ka­ta mieleisiään
* Hedel­miä ja lisukkeita
* pruu­vi­lei­pää ja grissiinejä

Mukaan mah­tuu 30 vii­nin ystä­vää. Oma­vas­tuu­osuus 27 €.
Sito­vat ilmoit­tau­tu­mi­set osoit­tee­seen talous@tupsy.fi
Saat ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä maksuohjeet.