Tervetuloa Tupsyn vuosijuhliin!

Turun seu­dun psy­ko­lo­giyh­dis­tys täyt­tää tänä vuon­na 45 vuotta!
Kaik­ki yhdis­tyk­sen jäse­net on läm­pi­mäs­ti kut­sut­tu vuo­si­juh­liin Ruis­sa­lon kan­san­puis­ton juh­la­sa­liin 9.5.2020. Tar­kem­pi kut­su ja ilmoit­tau­tu­mis­link­ki löy­ty­vät sähköpostista. 

Mah­dol­li­set juh­laa kos­ke­vat kysy­myk­set voi
lähet­tää osoit­tee­seen: vuosijuhla(at)tupsy.fi

MITÄ: Tup­syn vuosijuhlat
MISSÄ: Ruis­sa­lon kan­san­puis­ton juh­la­sa­li, Kan­san­puis­ton­tie 76, Turku
MILLOIN: lau­an­tai­na 9.5.2020, saa­pu­mi­nen klo 17 alkaen, juh­la alkaa 17.30
MUUTA: Puku­koo­di: cocktail