Tupsy virkistäytyy helmikuussa Maanantaimallin korupajassa

Tup­sy vir­kis­täy­tyy hel­mi­kuus­sa Maa­nan­tai­mal­lin korupajassa.

Koru­pa­ja jär­jes­te­tään maa­nan­tai­na 12.2. klo 18.00–19.30 Maa­nan­tai­mar­ke­tin tilois­sa Turun kes­kus­tas­sa (Kris­tii­nan­ka­tu 6).

Ilmoit­tau­tu­mis­link­ki on lähe­tet­ty säh­kö­pos­tit­se jäsenistölle.