Tupsyn hyvinvointipäivä 18.6.

Ter­ve­tu­loa Tup­syn hyvin­voin­ti­päi­vään lau­an­tai­na 18.6! Päi­vä sisäl­tää jäsen­ky­se­lys­sä toi­vot­tua joo­gaa sekä kirkkovenesoutua. 

Ohjel­ma

9.45–11.15 Joo­gaa PureMove-joogasalilla
Eri­kois­tun­ti ryh­män tasoa ja toi­vei­ta seu­ra­ten ja kuun­nel­len. Tun­ti sisäl­tää fyy­si­sen ja vah­ven­ta­van osuu­den sekä ren­tout­ta­van ja liik­ku­vuut­ta lisää­vän osuu­den. Tun­nil­la käy­te­tään liik­ku­vuut­ta paran­ta­van ja aineen­vaih­dun­taan vai­kut­ta­van infra­pu­na­läm­mi­tys­jär­jes­tel­mää, joten salis­sa on n. 35 astet­ta läm­min­tä. Varaa siis mukaan jous­ta­vat ohuet vaat­teet sekä juo­ma­pul­lo. Tun­nin jäl­keen on ener­gi­nen ja vir­kis­ty­nyt olo!

 

11.45–12.45 Lou­nas Ravin­to­la Paninissa
1. Lohi­sa­laat­ti TAI 2. salaat­ti gril­la­tuil­la ja mari­noi­duil­la kas­vik­sil­la sekä pähkinöillä 
jäl­ki­ruo­ak­si pan­nacot­taa ja kah­via tai teetä

 

13.00–15.00 Kirk­ko­ve­ne­sou­tua
Sou­dam­me 14-paik­kai­sel­la kirk­ko­ve­neel­lä Tuo­mio­kir­kol­ta Uit­ta­mon sou­tu- ja melon­ta­kes­kuk­seen. Osal­lis­tu­jien mää­rän ja toi­vei­den mukaan voim­me kisail­la kah­den veneen välil­lä ja/tai sou­del­la ren­nos­ti sun­nun­tai­tah­tiin. Varau­dut­han sään mukai­siin lii­kun­nal­li­siin vaatteisiin.
 

Voit osal­lis­tua

  1. koko päi­vään (20e) TAI
  2. joo­gaan ja lou­naa­seen (15e) TAI
  3. sou­tuun ja lou­naa­seen (15e)

Sito­vat ilmoit­tau­tu­mi­set säh­kö­pos­tit­se Jade Ant­ti­lal­le osoit­tee­seen varapj(at)tupsy.fi 8.6. mennessä.

Ker­rot­han vies­tis­sä­si nime­si, mihin osiin päi­väs­tä osal­lis­tut sekä lou­nas­tie­dot (lohi- vai kas­vis­sa­laat­ti sekä mah­dol­li­nen erityisruokavalio).

Huo­maat­han, että sou­tu lop­puu Uit­ta­mol­le, jos­ta jokai­nen kul­kee omin neu­voin kotiin.