Tupsyn pikkujoulut: Prinsessa Hamlet nukketeatteriesitys

7.12.2017 tors­tai­na klo 19:00 on tar­jol­la psy­ko­lo­gis­ta seu­raan aikuis­ten nuk­ke­teat­te­ris­sa, Prin­ses­sa Ham­le­tin katsomossa.

Teok­sen ohjaa­ja Mer­ja Pöy­hö­nen tun­ne­taan pait­si ilmiö­mäi­ses­tä tai­dok­kuu­des­taan alal­la myös sii­tä että hän on psy­ko­lo­gin pikkusisko.

Välia­jal­la a) lasi kuo­hu­vii­niä ja shamp­pan­ja-tryf­fe­li­lei­vos (lak­too­si­ton) tai b) kahvi/tee/ vir­voi­tus­juo­ma ja shamp­pan­ja-tryf­fe­li­lei­vos (lak­too­si­ton).

Ilmai­se miel­ty­myk­se­si jo ilmoittautuessa.

 

Lippu+herkut ‑hin­nat vaih­te­le­vat riip­puen sii­tä oletko

1)      opis­ke­li­ja 16  € 

2)      elä­ke­läi­nen 18 €

3)      perus 19 €

Ilmoit­tau­tu­mi­set tiis­tai­hin 7.11. men­nes­sä osoit­tee­seen forsman@tupsy.fi

Mak­su Tup­syn tilil­le, kun olet saa­nut vah­vis­tus­vies­tin, että mah­dut mukaan: FI27 8000 1301 5517 10 vii­te­kent­tään oma nimi ja sta­tus (1,2,3)

Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sitova,

Läm­pi­mäs­ti tervetuloa,

Ceci­lia

TUP­SYn joh­to­kun­nan puolesta

 

”Prin­ses­sa Ham­let on runol­li­nen ja avant­gar­dis­ti­nen näy­tel­mä, jos­sa roi­hu­taan hul­luu­den mie­len­mai­se­mis­sa ja nais­puo­lis­ten san­ka­rien­sa his­to­rial­li­sis­sa kah­leis­sa. Tur­ku­lai­sen nuk­ke­teat­te­rio­saa­mi­sen sii­vit­tä­mä­nä toteu­tuk­ses­sa näh­dään lähes ihmi­sen kokoi­sia nuk­ke­ja sekä visua­li­soi­tu­ja mie­len var­jo­ja.” http://teatteri.turku.fi/turun-kaupunginteatteri/ohjelmisto/prin­ses­sa-ham­let