Turun seudun psykologiyhdistyksen syyskokous järjestetään 26.10. klo 18

Ter­ve­tu­loa Turun seu­dun psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen syys­ko­kouk­seen ke 26.10. klo 18.00 vii­ni­baa­ri Vin­hoon (Kunin­kaan­kar­ta­non­ka­tu 8, 20810 Turku).

Syys­ko­kouk­ses­sa vali­taan Tup­syl­le uusi joh­to­kun­ta vuo­del­le 2023.

Kokouk­ses­sa tar­joil­laan osal­lis­tu­jil­le lasi vii­niä ja napos­te­lu­lau­ta­nen. Tar­joi­lu­jen vuok­si toi­vom­me ilmoit­tau­tu­mi­set ennak­koon, link­ki ilmoit­tau­tu­mi­seen löy­tyy tie­do­tus­säh­kö­pos­tis­ta. Ilmoit­tau­tu­mis­link­ki sul­keu­tuu to 20.10.

Huom. Jos et pää­se syys­ko­kouk­seen, mut­ta haluat mukaan joh­to­kun­taan, lähe­tä val­ta­kir­ja ennen syys­ko­kous­ta tie­do­tus­säh­kö­pos­tis­sa annet­tuun osoitteeseen.

Kokouk­sen esityslista:

I Kokouk­sen jär­jes­täy­ty­mi­nen
1. Kokouk­sen avaus.
2. Kokouk­sen puheen­joh­ta­jan ja sih­tee­rin valin­ta.
3. Kokouk­sen pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jien ja ään­ten­las­ki­joi­den valin­ta.
4. Kokouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den totea­mi­nen.
5. Kokouk­sen työ­jär­jes­tyk­sen hyväksyminen.

II Var­si­nai­set kokous­asiat
6. Esi­te­tään hyväk­syt­tä­väk­si yhdis­tyk­sen toi­min­ta­suun­ni­tel­ma vuo­del­le 2023.
7. Mää­rä­tään joh­to­kun­nan jäsen­ten palk­kiot sekä toi­min­nan­tar­kas­ta­jien palk­kiot vuo­del­le 2023.
8. Hyväk­sy­tään talous­ar­vio vuo­del­le 2023.
9. Vali­taan joh­to­kun­nan puheen­joh­ta­ja, var­si­nai­set jäse­net sekä vara­jä­se­net vuo­del­le 2023.
10. Vali­taan kak­si toi­min­nan­tar­kas­ta­jaa ja hei­dän hen­ki­lö­koh­tai­set vara­jä­se­nen­sä vuo­del­le 2023.
11. Muut esil­le tule­vat asiat.
12. Kokouk­sen päättäminen.

Ter­ve­tu­loa pai­kal­le san­koin jou­koin! 😊

Tup­syn joh­to­kun­ta 2022