Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen 26.3.2019

Ter­ve­tu­loa Tup­syn kevät­ko­kouk­seen Cafe Elvi­naan tiis­tai­na 26.3. klo 18.
 

 
Kokouk­ses­sa käsi­tel­lään sään­tö­mää­räi­set asiat eli käy­dään läpi
vuo­den 2018 toi­min­taa. Kokouk­ses­sa tar­joil­laan suolaista
pii­rak­kaa, salaat­tia ja Elvi­nan iha­naa bri­ta-kak­kua. Kokouksessa
on lois­ta­va mah­dol­li­suus saa­da tie­toa pai­kal­li­ses­ta toiminnasta
sekä esit­tää toi­vei­ta Tup­syn jäse­nil­leen järjestämästä
toi­min­nas­ta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen: pj@tupsy.fi, ilmoi­tat­han
mah­dol­li­sis­ta erityisruokavalioistasi.