Tupsy virkistäytyy toukokuussa Lou Salomé ‑näytelmän parissa Turun Kaupunginteatterissa pe 17.5.

Tule naut­ti­maan teat­te­rie­lä­myk­ses­tä yhdes­sä tup­sy­lais­ten kans­sa! Lipun hin­ta sisäl­tää väliai­ka­tar­joi­lun kahvi/tee/vichy sekä lei­vos (V, GL). 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen auke­aa 1.4. klo 18 ja päät­tyy 9.4. Ilmoit­tau­tu­mis­oh­jeet on lähe­tet­ty säh­kö­pos­tit­se jäsenistölle.

Lue lop­puun

Kutsu Turun seudun psykologiyhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen

Ter­ve­tu­loa Turun seu­dun psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen (Tup­sy) yli­mää­räi­seen kokouk­seen 24.1.2024 klo 17:15. Kokous­paik­ka­na toi­mii Cafe Art (Län­ti­nen Ran­ta­ka­tu 5, 20100 Tur­ku). Yhdis­tyk­sen yli­mää­räi­ses­sä kokouk­ses­sa täy­den­ne­tään vuo­den 2024 Tup­syn hal­li­tus­ta. Kokouk­sen esi­tys­lis­ta löy­tyy sähköpostista.

Tup­syn hallitus

Kukkia ja kuohuviiniä!

Näh­dään per­jan­tai­na 3.11. Klo 17 — 19 Bloomwork­sin Kukkakurssilla!

Meil­lä on täl­lä ker­taa tup­sy­läi­sil­le 11 paik­kaa, jot­ka täy­te­tään ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Aiem­pi­na vuo­si­na moni on jo tutus­tu­nut tähän kim­pun teke­mi­seen, ter­ve­tu­loa kon­ka­rit ja uteliaat!

Lue lop­puun