Tom of Finland ‑musikaaliekskursio

Tasa-arvoi­sen avio­liit­tolain voi­maan­tu­lo­päi­vän kun­niak­si Tup­sy kut­suu jäse­nen­sä naut­ti­maan Tom of Fin­land ‑musi­kaa­lis­ta!

Mil­loin? Keski­viik­ko­na 26.4. klo 19
 
Mis­sä? Logomo-teatteri
 
Kuin­ka pal­jon? Tup­sy spons­saa puo­let lipun ja väliai­ka­tar­joi­lun hin­nas­ta. Mak­set­ta­vak­si jää nor­mi­li­pul­ta 29e, opis­ke­li­jal­ta 25,50e ja elä­ke­läi­sel­tä 27e.
 
Ilmoit­tau­tu­mi­nen? 23.3. men­nes­sä osoit­tee­seen stenberg@tupsy.fi. Mai­nit­se ilmoit­tau­tu­mi­sen lomas­sa kaik­kien ilmoit­tau­tu­jien säh­kö­pos­tio­soit­teet, mah­dol­li­set opis­ke­li­ja- ja elä­ke­läiss­ta­tuk­set ja mah­dol­li­set eri­tyis­ruo­ka­va­lio-/al­ko­ho­lit­to­muus­toi­vo­muk­set väliai­ka­tar­joi­lu­ja varten.
 
Min­ne mak­su? Ennen esi­tyk­sen alkua Tup­syn tilil­le:  FI27 8000 1301 5517 10 . Vies­tik­si voi lait­taa “Tom of finland”
Väliai­ka­tar­joi­lu? Lei­vos Tom of Fin­land ‑hen­ges­sä ja lasil­li­nen skumppaa!