Muut luottamustoimet

TUPSYN JÄSENET PSYKOLOGILIITON HALLITUKSESSA

Toimintakaudella 2018-2019 Psykologiliiton hallituksessa toimivat:

     Annarilla Ahtola (pj)
     Minna Hjort (varajäsen)

 

TUPSYN JÄSENET LIITTOVALTUUSTOSSA

Suomen Psykologiliiton päätäntävaltaa käyttävänä elimenä toimii liittovaltuusto ja toimeenpanevana elimenä hallitus. Jokainen Psykologiliiton jäsenyhdistys valitsee vaalivuonna liittovaltuustoon jäsenäänestyksellä yhden jäsenen ja kaksi varajäsentä kutakin alkavaa kahtasataa jäsenyhdistyksen jäsentä kohti. Liittovaltuusto kokoustaa vuoden aikana kaksi kertaa, keväällä ja syksyllä, valtuustoon valittujen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Tavoitat liittovaltuuston varsinaiset edustajat sähköpostilla osoitteesta liittovaltuusto(at)tupsy.fi ja edustajien varajäsenet osoitteesta liittovaltuusto-vara(at)tupsy.fi.

Tupsyn varsinaiset edustajat liittovaltuustossa kaudella 2018-2019 ovat:

     Alar Kaskikallio
     Santeri Heinonen
     Jarno Tuominen
     Cecilia Forsman
     Piia Nieminen

Tupsyn liittovaltuustoedustajien varajäsenet kaudella 2018-2019 ovat:

     Jade Anttila
     Eija Sinervä
     Johanna Pirinen
     Johanna Varjo

 

TUPSYN JÄSENET AMMATTIEETTISESSÄ LAUTAKUNNASSA

Ammattieettinen lautakunta on Suomen Psykologiliiton valmisteluelin kysymyksissä, jotka koskevat psykologien ammattietiikkaa ja heidän epäiltyjä rikkomuksiaan Pohjoismaiden psykologien ammattieettisiä sääntöjä vastaan. Lautakunta seuraa psykologien ammattietiikan kehittymistä, neuvoo psykologeja ammattieettisissä kysymyksissä sekä tekee selkoa ratkaistuista asioista. Lautakunnan tulee selvittää epäiltyjä rikkomuksia Pohjoismaiden psykologien ammattieettisiä sääntöjä vastaan sekä suositella Suomen Psykologiliiton jäsenyhdistystä ryhtymään tarvittaessa kurinpidollisiin toimenpiteisiin. Tarkempia tietoja lautakunnan toiminnasta löytyy Psykologiliiton kotisivuilta.

Toimintakaudella 2016-2018 Psykologiliiton ammattieettisessä lautakunnassa toimivat:

     Katriina Rehnbäck (pj)
     Katariina Ensomaa

 

TUPSYN JÄSENET LIITON AMMATILLISISSA TYÖRYHMISSÄ

Psykologiliitossa toimii aktiivisesti useita ammatillisia työryhmiä. Niiden tehtävä on mm. valmistella esityksiä ja kannanottoja Psykologiliiton hallitukselle. Ne tekevät myös omaa toimialaansa koskevia selvityksiä ja järjestävät neuvottelupäiviä. Laajemman kuvauksen liiton työryhmien toiminnasta sekä listan kaikista työryhmistä ja työryhmien jäsenistä löydät Psykologiliiton kotisivujen jäsenalueelta. Alla on nimetty Tupsyn jäsenet, jotka toimivat liiton työryhmissä vuonna 2018.

Aikuisten mielenterveystyön psykologien työryhmä Mira Karrasch
Ammatinvalinnan ja urasuunnittelun psykologien työryhmä   Marianna Lundstedt
Eko- ja ympäristöpsykologian työryhmä              Annu Haapakangas
Kehitysvamma-alan psykologien työryhmä Outi Alanko
Koulupsykologien työryhmä Miia Lappalainen
Kuntoutuspsykologien työryhmä                                   Mari Saarinen
Lapsi- ja nuorisopsykologien työryhmä     Sari Ahlqvist-Björkroth
Lastensuojelupsykologien työryhmä Anna Kouvo
Monikulttuuripsykologian työryhmä Antti Klemettilä (pj)
Oikeuspsykologian työryhmä Anu Aromäki-Stratos (asiantuntijajäsen)
Opintopsykologien työryhmä Tiina Tuominen (pj)

Klara Schauman-Ahlberg