Muut luottamustoimet

TUPSYLAISIA VASTUUHENKILÖITÄ

Alla on nimettynä tupsylaisia vastuuhenkilöitä eri tahoilla ammatilliseen toimintaan ja päätöksentekoon liittyen.

Ammattieettinen lautakunta                         Katriina Rehnbäck (PJ)

 

TUPSYN JÄSENET LIITON AMMATILLISISSA TYÖRYHMISSÄ

Psykologiliitossa toimii aktiivisesti useita ammatillisia työryhmiä. Niiden tehtävä on mm. valmistella esityksiä ja kannanottoja Psykologiliiton hallitukselle. Ne tekevät myös omaa toimialaansa koskevia selvityksiä ja järjestävät neuvottelupäiviä. Laajemman kuvauksen liiton työryhmien toiminnasta sekä listan kaikista työryhmistä ja työryhmien jäsenistä löydät Psykologiliiton kotisivujen jäsenalueelta.

Tupsyn jäsenet, jotka toimivat liiton työryhmissä vuonna 2015:

Ammatinvalinta ja urasuunnittelu                Marianna Lundstedt

Opintopsykologit                                         Hannu Pesonen

Monikulttuuripsykologia                              Antti Klemettilä

Kuntoutuspsykologit                                   Mari Saarinen

Lapsi- ja nuorisopsykologien työryhmä     Sari Ahlqvist-Björkroth