Kutsu yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen 20.1.2020

Kut­su Turun seu­dun psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen yli­mää­räi­seen kokouk­seen
Aika: ma 20.1.2020 klo 17.00
Paik­ka: Cafe Art, Län­ti­nen ran­ta­ka­tu 5


Asia­lis­ta:
1. Ava­taan kokous
2. Vali­taan kokouk­sen puheen­joh­ta­ja
3. Vali­taan kokouk­sen sih­tee­ri, pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jat ja ään­ten­las­ki­jat
4. Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja pää­tös­val­tai­suus
5. Hyväk­sy­tään kokouk­sen työ­jär­jes­tys
6. Vali­taan joh­to­kun­taan lisää jäse­niä
7. Pää­te­tään kokous
Ter­ve­tu­loa!
Huom! Yli­mää­räi­seen kokouk­seen ei sisäl­ly yhdis­tyk­sen kus­tan­ta­maa tar­joi­lua.