Tervetuloa maistelemaan italialaisia punaviinejä Tupsyn kanssa!

Ajan­koh­ta: pe 24.2. klo 18
Paik­ka: The Tas­ting Room, Aura­ka­tu 1, Tur­ku
Hin­ta: 35 e Opis­ke­li­jat ja elä­ke­läi­set: 28 e 

Illan aika­na mais­te­lem­me nel­jää eri­lais­ta ita­lia­lais­ta puna­vii­niä The Tas­ting Roo­min ammat­ti­tai­toi­ses­sa opas­tuk­ses­sa. Vii­nien lisäk­si tar­jol­la on juus­to­ja ja leik­ke­lei­tä, jois­ta muo­dos­te­taan maku­pa­re­ja vii­nien kanssa.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le auke­aa ma 30.1. klo 12. Ilmoit­tau­tu­mis­link­ki ja mak­suoh­jeet on jaet­tu Tup­syn sähköpostilistalle.

The Tas­ting Room rajaa mak­si­mio­sal­lis­tu­ja­mää­rää 40 hen­ki­löön. Aiem­pien vas­taa­vien tapah­tu­mien koke­muk­sen perus­teel­la kaik­ki haluk­kaat pää­se­vät toden­nä­köi­ses­ti mukaan, mut­ta oma paik­ka kan­nat­taa sil­ti var­mis­taa hyvis­sä ajoin. Ilmoit­tau­tu­mi­nen päät­tyy pe 17.2. klo 23.59.

HUOM! Tup­syn jär­jes­tä­mät tapah­tu­mat ovat vain Tup­syn jäsen­mak­sun mak­sa­neil­le jäse­nil­le. Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tu­miin on aina sito­vaa. Perua voi ilman mak­sua ennen ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päät­ty­mis­tä. Tämän jäl­keen edel­ly­täm­me mak­sun suo­rit­ta­mis­ta tai toi­sen hen­ki­lön hank­ki­mis­ta tilal­le (myös sai­raus­ta­pauk­sis­sa). Jou­tues­sa­si peruut­ta­maan osal­lis­tu­mi­se­si ota yhteyt­tä joh­to­kun­nan jäse­neen, jol­le olet ilmoit­tau­tu­nut. Jos­kus jonos­sa saat­taa olla haluk­kai­ta eikä sinun tar­vit­se­kaan löy­tää tois­ta osal­lis­tu­jaa tilallesi.

Mikä­li kysyt­tä­vää herää, yhteys­hen­ki­lö­nä Tup­syn puo­les­ta toi­mii vpj Maria Män­ty­lä (yhteys­tie­dot tiedotussähköpostissa).