Kutsu Turun seudun psykologiyhdistyksen ylimääräiseen yhdistyskokoukseen

Aika: ma 23.1.2017, klo 17.30
Paik­ka: Cafe Art, Län­ti­nen ran­ta­ka­tu 5

Asia­lis­ta:
1. Ava­taan kokous
2. Vali­taan kokouk­sen puheenjohtaja
3. Vali­taan kokouk­sen sih­tee­ri, pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jat ja ääntenlaskijat
4. Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväk­sy­tään kokouk­sen työjärjestys
6. Vali­taan joh­to­kun­taan lisää jäseniä
7. Pää­te­tään kokous

Ter­ve­tu­loa!
Huom! Yli­mää­räi­seen kokouk­seen ei sisäl­ly yhdis­tyk­sen kus­tan­ta­maa tarjoilua.