Tervetuloa makramee-kurssille 11.10.!

Tup­sy jär­jes­tää jäse­nis­töl­leen makra­mee-kurs­sin Luo­mus­pa­jal­la tiis­tai­na 11.10. klo 17 alkaen. 

Kurs­sin kes­to on noin 2,5–3 h, jon­ka aika­na opi­taan nel­jä perus­sol­mua, joi­den avul­la val­mis­te­taan pie­ni sei­nä­vaa­te tai kuk­ka-amp­pe­li. Kurs­sin hin­taan kuu­luu kah­vi- ja tee­tar­joi­lu, mut­ta väli­pa­lat kan­nat­taa syö­dä itse­näi­ses­ti ennen kurs­sin alkua. Kurs­sil­la on tilaa yhteen­sä 30 hengelle.

Hin­ta: 27 e

Elä­ke­läi­set ja opis­ke­li­jat: 23 e

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le auke­aa ma 5.9. klo 18 seu­raa­vas­ta linkistä:

https://www.lyyti.in/Makrameekurssi_9709

Mikä­li kysyt­tä­vää herää, yhteys­hen­ki­lö­nä Tup­syn puo­les­ta toi­mii Susan­na Lind­ström (yhteys­tie­dot löy­tyät Tup­syn tie­do­tus­säh­kö­pos­ti­lis­tal­la lähe­te­tys­tä viestistä).

Huom. Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tu­miin on aina sito­vaa. Perua voi ilman mak­sua ennen ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päät­ty­mis­tä. Tämän jäl­keen edel­ly­täm­me mak­sun suo­rit­ta­mis­ta tai toi­sen hen­ki­lön hank­ki­mis­ta tilal­le. Jou­tues­sa­si peruut­ta­maan osal­lis­tu­mi­se­si ota yhteyt­tä joh­to­kun­nan jäse­neen, jol­le olet ilmoit­tau­tu­nut. Jos­kus jonos­sa saat­taa olla haluk­kai­ta eikä sinun tar­vit­se­kaan löy­tää tois­ta osal­lis­tu­jaa tilallesi.