Tervetuloa Turun seudun psykologiyhdistyksen järjestämään koulutus- ja verkostoitumisiltapäivään “Mielenterveyspalvelujen tulevaisuus ja psykologin rooli yhteiskunnassa”

Tilai­suu­den puhu­ja­na on Suo­men Psy­ko­lo­gi­lii­ton puheen­joh­ta­ja Jari Lipsanen.

Tapah­tu­ma jär­jes­te­tään Turun yli­opis­tol­la Publicu­mil­la tors­tai­na 11.5. klo 13.30–15.30. Lisäk­si tilai­suu­teen voi osal­lis­tua etäyh­tey­del­lä. Jarin puheen­vuo­ron jäl­keen on aikaa kysy­myk­sil­le ja vapaal­le kes­kus­te­lul­le. Tilai­suus on mak­su­ton ja tar­koi­tet­tu vain Turun seu­dun psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen jäse­nil­le. Tar­jol­la on kah­via ja pien­tä pur­ta­vaa. Link­ki ilmoit­tau­tu­mi­seen löy­tyy säh­kö­pos­tis­ta, ilmoit­tau­tu­mi­nen on auki 2.5. asti.

Lisä­tie­to­ja Tup­syn puo­les­ta antaa puheen­joh­ta­ja Jani­na Nur­mi­nen, pj(at)tupsy.fi

Ter­ve­tu­loa! 

Ystä­väl­li­sin terveisin, 

Tup­syn johtokunta