Kutsu Turun seudun psykologiyhdistyksen kevätkokoukseen

Aika: Ti 22.3.2016 klo 18.00
Paik­ka: Elvi­na Café (Yli­opis­ton­ka­tu 15, Turku)

Kokouk­ses­sa käsi­tel­lään sään­tö­mää­räi­set kevät­ko­kous­asiat. Tup­sy tar­jo­aa kokouk­seen osal­lis­tu­jil­le läm­pi­män ate­rian (kana­fi­lee, vuo­hen­juus­to, salaat­ti­pöy­tä) sekä jäl­ki­ruo­an (bri­ta-kak­ku).

Sito­vat ilmoit­tau­tu­mi­set 17.3.2016 men­nes­sä osoit­tee­seen pj(at)tupsy.fi, ker­rot­han ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä myös mah­dol­li­sen erityisruokavaliosi.

Läm­pi­mäs­ti tervetuloa!