Psykologiliiton liikuntapäivät Turussa 7.–8.9.2019

Ter­ve­tu­loa Tup­syn jär­jes­tä­mil­le perin­tei­sil­le Psy­ko­lo­gi­lii­ton lii­kun­ta­päi­vil­le 7.–8.9.2019 Ruis­sa­lon kylpylään!

Tilai­suus alkaa klo 11.15 yhtei­sel­lä kokoon­tu­mi­sel­la ja päi­vien infolla.

Hin­nat (suluis­sa opiskelijahinnat):
Vain lau­an­tai – ei majoi­tus­ta, 70 € (40 €)
Molem­mat päi­vät – ei majoi­tus­ta, 90 € (50 €)
Majoi­tus 2‑hengen huo­nees­sa, 140 € (75 €)
Majoi­tus 1‑hengen huo­nees­sa, 180 €
Vain lau­an­tain illal­li­sel­le erik­seen osal­lis­tu­vat, 40 € (25 €)

Sito­vat ilmoit­tau­tu­mi­set 31.7.2019 men­nes­sä täs­tä lin­kis­tä: https://www.lyyti.in/Liikuntapaivat2019_Ruissalo

Lue lisä­tie­dot päi­vien ohjel­mas­ta alta.

HUOM! Osal­lis­tu­mis­mak­sut mak­se­taan ilmoit­tau­tues­sa­si omil­la verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la ja mikä­li haluat pdf-las­kun säh­kö­pos­tii­si tai perin­tei­sen pape­ri­las­kun, niin las­ku­tus­ta­pa­li­sä on tuol­loin 5 €.Lajei­hin riit­tää väli­neik­si sään­mu­kai­nen vaa­te­tus ja kuhun­kin lajiin tar­vit­ta­vat väli­neet saa pai­kan pääl­tä käyt­töön. Kai­kis­sa lajeis­sa on myös mah­dol­li­suus olla valit­se­mat­ta mitään, mikä­li haluat men­nä uimaan tai vali­ta jon­kun hoi­don kyl­py­län valikoimista.

Laji­ku­vauk­set löy­dät tämän lin­kin takaa: https://docs.google.com/document/d/1czJ4v6Fa4BKlfkf2-BhEiReuLQv4O7xRuThHnwhcrWs/edit?usp=sharing

Lau­an­tain 7.9. ohjelma

Laji 1 klo 12.00–13.00
Melonta
Sup
Kirk­ko­ve­ne­sou­tu (tar­vit­taes­sa voi­daan ottaa myös lajin 2 aikaan toi­nen soutu)
Uintitekniikka
Metsämindfulness
Salibandy)

13.00–14.00 Buf­fet­lou­nas

Laji 2 klo 14.30–15.30
Melonta
Skumppajooga
Pur­jeh­dus (jat­kuu kah­den lajin ajan, kos­ka jär­ke­väm­pää pidem­pi aika kerralla)
Hydrotraining
Sup
Golf (HUOM! klo 14.00–15.30)

Laji 3 klo 16.00–17.00
Skumppajooga
Maa­laus­het­ki ilmaisullisesti
Vie­rai­lu Ruis­sa­lon kas­vi­tie­teel­li­seen puutarhaan
Sau­va­kä­ve­ly metsässä
Metsäasahi

17.00 Sau­na & uinti

20.00 Bus­si­kul­je­tus: sightseeing

21.00 Illal­li­nen Turus­sa: Kupit­taan pavil­jon­gis­sa illal­lis­buf­fet & bändi

HUOM! On mah­dol­lis­ta osal­lis­tua ainoas­taan illal­li­sel­le (max 30 henkilöä).
Ohjel­maan osal­lis­tu­jil­le illal­li­nen kuu­luu ”paket­tiin” eli sitä ei voi erik­seen pois­taa. Illal­li­sel­le osal­lis­tu­mi­nen kui­ten­kin kysy­tään myös ohjel­maan osal­lis­tu­jil­ta ilmoittauessasi.Majoittuville osal­lis­tu­jil­le bus­si­kul­je­tus takai­sin kyl­py­läl­le Ruis­sa­loon illan päätteeksi.

Sun­nun­tain 8.9. ohjelma

8.00–10.00 Aamiai­nen

10.00–13.00 Len­to­pal­lo­tur­naus: beach volley

13.00–14.00 Lou­nas: keit­to & salaatti

SAUNA- JA ALLASOSASTO Sau­na- ja allas­osas­tol­la on suo­ma­lai­nen sau­na sekä kol­me allas­ta; läm­min poreal­las, vir­kis­ty­sal­las ja lii­kun­ta-allas. Lisäk­si sau­na- ja allas­osas­tol­ta pää­see mereen uimaan, tal­vi­sin läm­pö­mat­to pitää kul­ku­rei­tin sula­na avan­toon. Sau­na- ja allas­osas­to on avoin­na klo 8.00–21.00.

HOIDOT Hoi­to­ja on saa­ta­vil­la ennak­ko­ti­lauk­ses­ta kaik­ki­na vii­kon­päi­vi­nä. Laa­jaan hoi­to­va­li­koi­maam­me voit­te koko­nai­suu­des­saan tutus­tua osoit­tees­sa: ruissalospa.fi

Saa­pu­mi­nen Ruis­sa­lon kyl­py­lään:PAIKOITUS Ruis­sa­lon park­ki­paik­ka on veloi­tuk­se­ton kai­kil­le. Suo­sit­te­lem­me kui­ten­kin saa­pu­maan jul­ki­sel­la lii­ken­teel­lä (www.foli.fi). Ruis­sa­loon kul­kee bus­si nume­ro 8, joka kul­kee suo­raan rau­ta­tie­a­se­man edes­tä. Lin­ja-autoa­se­mal­ta lähin bus­si­lin­ja 8:n pysäk­ki sijait­see puu­to­ril­la 300m pääs­sä lin­ja-autoa­se­mal­ta. Mat­ka kum­mal­ta­kin ase­mal­ta kes­tää noin 20 min ja bus­se­ja läh­tee puu­to­ril­ta noin puo­len tun­nin välein lauantaisin.