Tule mukaan Tupsyn kranssikurssille

Tup­sy jär­jes­tää jäse­nis­töl­leen krans­si­kurs­sin yhteis­työs­sä Blom­ma Crea­ti­ven kans­sa ma 13.12. klo 16:00 Kåre­nin tilois­sa. Kurs­si sisäl­tää krans­sin teke­mi­seen tar­vit­ta­vat mate­ri­aa­lit ja ohjeet sekä kupli­van juo­man (vaih­toeh­toi­na alko­ho­lil­li­nen tai ‑holi­ton). Tapah­tu­man hin­ta Tup­syn jäse­nil­le on 35€. Saa­vu pai­kal­le heti nel­jäl­tä (tai hie­man yli), tapah­tu­ma kes­tää noin 1,5h. 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tu­maan auke­aa jo huo­men­na to 2.12. klo 20:00, ilmoit­tau­tu­mis­lin­kin löy­dät Tup­syn tie­do­tus­säh­kö­pos­tis­ta. Mukaan mah­tuu 20 ensimmäistä.

Lue lop­puun

Tupsyn viinitasting afterwork palaa tammikuussa 2022

Ter­ve­tu­loa mais­te­le­maan vii­ne­jä asian­tun­ti­jao­pas­tuk­sel­la per­jan­tai­na 14.1., kun Tup­sy jär­jes­tää jäse­nis­töl­le kuo­hu­vii­ni­tas­tin­gin The Tas­ting Roo­mis­sa Aura­ka­dul­la. Tilaa tapah­tu­mas­sa on yhteen­sä 30 hen­gel­le. Tas­ting alkaa klo 17 ja kes­tää noin 2 tun­tia. Tas­tin­gin hin­ta on 30 e sisäl­täen vii­nien lisäk­si pie­niä suu­pa­lo­ja.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tas­tin­giin auke­aa ma 13.12. klo 18:00, lin­kin löy­dät Tup­syn tiedotussähköpostista.

Lue lop­puun

Tupsyn viinitasting afterworkit!

Ter­ve­tu­loa mais­te­le­maan vii­ne­jä asian­tun­ti­jao­pas­tuk­sel­la per­jan­tai­na 19.11., kun Tup­sy jär­jes­tää jäse­nis­töl­le puna­vii­ni­tas­tin­gin. Tilaa tapah­tu­mas­sa on jopa 30 hen­gel­le, eli kerää tup­syyn kuu­lu­vat tut­ta­va­si kasaan ja tule tutus­tu­maan vii­teen eri puna­vii­niin. Tas­ting alkaa klo 17 ja kes­tää noin 2 tun­tia. Tas­tin­gin hin­ta on 25 e sisäl­täen vii­nien lisäk­si pie­niä suu­pa­lo­ja. Tas­ting jär­jes­te­tään The Tas­ting Roo­mis­sa Aurakadulla.

Lue lop­puun

Tupsyn konserttivierailu Naantaliin 27.11.2021

Naan­ta­lin Musiik­ki­juh­lien kah­des­ti vii­väs­tet­ty kon­sert­ti Anne Sofie von Otte­rin lee­daa­ma­na toteu­tuu vih­doin mar­ras­kuus­sa 27. päi­vä, lau­an­tai­na. Paik­ka­na on Naan­ta­lin kirk­ko, kon­sert­ti alkaa klo 19:00. Tar­jol­la on 20 lip­pua joi­den kans­sa täl­lä ker­taa nos­tam­me lasil­li­set kuo­hu­vii­niä joko kon­ser­tin jäl­keen tai vir­tu­aa­li­ses­ti. Paket­tiin kuu­luu siis lip­pu nume­roi­dul­la pai­kal­la ja picco­lo kupli­vaa. 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tu­maan auke­aa maa­nan­tai­na 1.11. klo 18, ilmoit­tau­tu­mis­lin­kin löy­dät tiedotussähköpostista.

Lue lop­puun

Ihastellut kukkakurssit jälleen tarjolla TUPSYn jäsenille!

Kah­den vii­kon pääs­tä per­jan­tai­na 24.9. ope­tel­laan iha­nan syk­syi­sen kim­pun sito­mis­ta. Täs­sä ryh­mäs­sä on 19 paik­kaa varat­ta­vis­sa. 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen avau­tuu ma 13.9. klo 9:00. Ilmoit­tau­tu­mis­lin­kin löy­dät Tup­syn tie­do­tus­vies­tis­tä säh­kö­pos­tis­ta­si. Ilmoit­tau­tu­mi­nen sul­keu­tuu ma 20.9.

Paik­ka­na https://blomma.fi/
Blom­ma Crea­ti­ves
Rau­nis­tu­lan­tie 25
20300 Tur­ku 

Aloi­tusai­ka: 17:15 (kes­to n. 1–1,5 h) 

Tup­sy tar­jo­aa juo­ta­vaa ja pur­ta­vaa evääk­si.

Kurs­sin oma­vas­tuu­hin­ta on 30€. Saat mak­suoh­jeet onnis­tu­neen ilmoit­tau­tu­mi­sen vah­vis­tus­vies­tis­sä.

Jos jou­dut karan­tee­niin tai sai­ras­tut juu­ri kurs­sin aat­to­na saat kim­pun­te­ko­vä­li­neet DIY-nippuna.