Psykologiliiton liikuntapäivät Turussa 7.–8.9.2019

Ter­ve­tu­loa Tup­syn jär­jes­tä­mil­le perin­tei­sil­le Psy­ko­lo­gi­lii­ton lii­kun­ta­päi­vil­le 7.–8.9.2019 Ruis­sa­lon kyl­py­lään!

Tilai­suus alkaa klo 11.15 yhtei­sel­lä kokoon­tu­mi­sel­la ja päi­vien infol­la.

Hin­nat (suluis­sa opis­ke­li­ja­hin­nat):
Vain lau­an­tai – ei majoi­tus­ta, 70 € (40 €)
Molem­mat päi­vät – ei majoi­tus­ta, 90 € (50 €)
Majoi­tus 2-hen­gen huo­nees­sa, 140 € (75 €)
Majoi­tus 1-hen­gen huo­nees­sa, 180 €
Vain lau­an­tain illal­li­sel­le erik­seen osal­lis­tu­vat, 40 € (25 €)

Sito­vat ilmoit­tau­tu­mi­set 31.7.2019 men­nes­sä täs­tä lin­kis­tä: https://www.lyyti.in/Liikuntapaivat2019_Ruissalo

Lue lisä­tie­dot päi­vien ohjel­mas­ta alta.

Lue lop­puun

Teatterivierailu lapselle ja aikuiselle 9.3.2019

Hyvät ruuh­ka­vuo­sien psy­ko­lo­gi­van­hem­mat!

Nyt on mah­dol­lis­ta osal­lis­tua TUP­SYn teat­te­ri­ret­keen Aura­joen ran­nal­le, Turun kau­pun­gin­teat­te­rin Sopu­kas­sa, lau­an­tai­na 9.3. klo 16 yhdes­sä lap­sen kans­sa. 

HUOM! Ilmoit­tau­tu­mi­nen päät­tyy jo 7.2., ilmoit­tau­tu­mis­tie­dot vies­tin lopus­sa.

Lue lop­puun