Tupsyn koulutus- ja virkistystapahtumia syksyllä 2018

Tup­sy jär­jes­tää syk­syn aluk­si kak­si tapah­tu­maa: kou­lu­tuk­sen lyhyt­te­ra­peut­ti­ses­ta työs­ken­te­lys­tä 22.8. sekä teat­te­ri­vie­rai­lun Turun kau­pun­gin­teat­te­rin Varis­suo-musi­kaa­liin 8.9. Ilmoit­tau­tu­mis­tie­dot alla.

Ystä­väl­li­sin ter­vei­sin,

Tup­syn joh­to­kun­ta

Lue lop­puun

Tupsyn lajikokeiluna joulukuussa: uintitekniikka!

Laji­ko­kei­lu pide­tään maa­nan­tai­na 11.12. klo 16:30 alkaen Impi­vaa­ran uima­hal­lis­sa (Uima­hal­lin­pol­ku 4, 20320 Tur­ku). Tapaa­mi­nen ensin uima­hal­lin aulas­sa, ja itse laji­ko­kei­lu kes­tää tun­nin (16:45–17:45). Mukaan mah­tuu 10 uima­ria. Tar­vit­set varus­teik­si pyyh­keen, uima-asun, mie­lel­lään uima­la­sit sekä juo­ma­pul­lon.

Lue lop­puun

Tupsyn pikkujoulut: Prinsessa Hamlet nukketeatteriesitys

7.12.2017 tors­tai­na klo 19:00 on tar­jol­la psy­ko­lo­gis­ta seu­raan aikuis­ten nuk­ke­teat­te­ris­sa, Prin­ses­sa Ham­le­tin kat­so­mos­sa.

Teok­sen ohjaa­ja Mer­ja Pöy­hö­nen tun­ne­taan pait­si ilmiö­mäi­ses­tä tai­dok­kuu­des­taan alal­la myös sii­tä että hän on psy­ko­lo­gin pik­kusis­ko.

Lue lop­puun