Tervetuloa Turun seudun psykologiyhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen!

Syys­ko­kous jär­jes­te­tään kes­ki­viik­ko­na 18.10.2023 klo 18.00 alkaen vii­ni­baa­ri Vin­hos­sa (Kunin­kaan­kar­ta­non­ka­tu 8, 20810 Turku). 

Syys­ko­kouk­ses­sa vali­taan Tup­syl­le uusi joh­to­kun­ta vuo­del­le 2024, vali­taan Psy­ko­lo­gi­lii­ton liit­to­val­tuus­toon Tup­syn edus­ta­jat kau­del­le 2024–2025 ja esi­tel­lään ehdo­tus yhdis­tyk­sen uusik­si säännöiksi.

Kokouk­ses­sa tar­joil­laan osal­lis­tu­jil­le lasi vii­niä ja napos­te­lu­lau­ta­nen. Tar­joi­lu­jen vuok­si toi­vom­me ilmoit­tau­tu­mi­set ennak­koon, ilmoit­tau­tu­mis­link­ki lähe­tet­ty säh­kö­pos­tit­se. Ilmoit­tau­tu­mis­link­ki sul­keu­tuu 11.10.2023. 

Huom. Jos et pää­se syys­ko­kouk­seen, mut­ta haluat mukaan joh­to­kun­taan tai liit­to­val­tuus­toon, lähe­tä val­ta­kir­ja ennen syys­ko­kous­ta osoit­tee­seen pj@tupsy.fi. Mikä­li kysyt­tä­vää herää, yhteys­hen­ki­lö­nä Tup­syn puo­les­ta toi­mii pj Jani­na Nur­mi­nen (pj@tupsy.fi).

HUOM! Tup­syn tapah­tu­vat ovat vain Tup­syn jäsen­mak­sun mak­sa­neil­le jäsenille.

Esi­tys­lis­ta:

I Kokouk­sen järjestäytyminen

1. Kokouk­sen avaus.

2. Kokouk­sen puheen­joh­ta­jan ja sih­tee­rin valinta.

3. Kokouk­sen pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jien ja ään­ten­las­ki­joi­den valinta.

4. Kokouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den toteaminen.

5. Kokouk­sen työ­jär­jes­tyk­sen hyväksyminen.

II Var­si­nai­set kokousasiat

6. Esi­te­tään hyväk­syt­tä­väk­si yhdis­tyk­sen toi­min­ta­suun­ni­tel­ma vuo­del­le 2024.

7. Mää­rä­tään joh­to­kun­nan jäsen­ten palk­kiot sekä toi­min­nan­tar­kas­ta­jien palk­kiot vuodelle

2024.

8. Hyväk­sy­tään talous­ar­vio vuo­del­le 2024.

9. Yhdis­tyk­sen sään­tö­jen muuttaminen

10. Vali­taan joh­to­kun­nan puheen­joh­ta­ja, var­si­nai­set jäse­net sekä vara­jä­se­net vuodelle

2024.

11. Vali­taan kak­si toi­min­nan­tar­kas­ta­jaa ja hei­dän hen­ki­lö­koh­tai­set vara­jä­se­nen­sä vuodelle

2024.

12. Suo­men Psy­ko­lo­gi­lii­ton liit­to­val­tuus­ton jäsen­ten ja vara­jä­sen­ten vaa­li. Vali­taan Tupsyn

edus­ta­jat Psy­ko­lo­gi­lii­ton liit­to­val­tuus­toon sekä hei­dän vara­jä­se­nen­sä kutsumisjärjestyksessä

vuo­sil­le 2024–2025.

13. Muut esil­le tule­vat asiat.

14. Kokouk­sen päättäminen.