Tupsy virkistäytyy toukokuussa Lou Salomé ‑näytelmän parissa Turun Kaupunginteatterissa pe 17.5.

Tule naut­ti­maan teat­te­rie­lä­myk­ses­tä yhdes­sä tup­sy­lais­ten kans­sa! Lipun hin­ta sisäl­tää väliai­ka­tar­joi­lun kahvi/tee/vichy sekä lei­vos (V, GL). 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen auke­aa 1.4. klo 18 ja päät­tyy 9.4. Ilmoit­tau­tu­mis­oh­jeet on lähe­tet­ty säh­kö­pos­tit­se jäsenistölle.

Ajan­koh­ta: pe 17.5. klo 18.30

Hin­ta: 30e

Hin­ta opis­ke­li­joil­le ja elä­ke­läi­sil­le: 27e

Usko­ma­ton elä­män­ta­ri­na, oma ääni ja vai­ku­tus 1800 ja 1900-luvun vaih­teen älyk­köi­hin. Ja jäl­ki­kä­teen hil­jai­suus. Mik­si me emme tun­ne Lou Saloméa?

Kai­ken taka­na on nai­nen, sano­taan. Ja aina­kin Nietzschen, Freu­din, Réen ja Ril­ken his­to­ri­aan jää­nei­den aja­tus­ten taus­tal­ta löy­tyy yksi ja sama nai­nen: Lou Salomé (1861–1937) oli aikan­sa radi­kaa­li ajat­te­li­ja, oman elä­män­ta­pan­sa valin­nut ja tien­sä älyk­kö­pii­rei­hin rai­van­nut filo­so­fi, psy­koa­na­lyy­tik­ko ja kir­jai­li­ja. Mut­ta aika­lais­mies­ten niit­täes­sä kun­ni­aa hän jäi jäl­ki­pol­vil­le arvoi­tuk­sek­si, vaietuksi.

Lou Salomén elä­mä oli säke­nöi­vän älyn ja into­hi­mon dia­lo­gi. Aina Bergrot­hin kir­joit­ta­ma näy­tel­mä nos­taa valo­kei­laan his­to­rian unoh­ta­man edel­lä­kä­vi­jän. Nimi­roo­lis­sa näh­dään Lin­da Hämä­läi­nen. Ohjaa­ja Lii­sa Mus­to­sen mukaan Loun vies­ti tämän päi­vän nai­sil­le voi­si olla Loun isäl­tään kuu­le­ma kan­nus­tus: Anna palaa, kukoista!