Tupsy järjestää: Monikulttuurisuuden kohtaaminen psykologin työssä

Ter­ve­tu­loa Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mään ilmai­seen kou­lu­tuk­seen moni­kult­tuu­ri­suu­den koh­taa­mi­ses­ta psy­ko­lo­gin työssä.
Kou­lu­tus jär­jes­te­tään Åbo Aka­de­min tilois­sa (Teh­taan­ka­tu 2, Arken-raken­nus, luen­to­sa­li Heli­kon-Par­nas­sos) pe 7.10. klo 13.00–16.30. Lue lop­puun