Tupsyn uusi visuaalinen ilme

Tup­syn visu­aa­li­sen ilmeen uudis­tus­ta on suun­ni­tel­tu jo useam­man vuo­den ajan ja nyt sen aika on vih­doin tul­lut! Tup­sy on saa­nut uuden logon ja väri­tyk­sen, Lou­na­tuu­li uuden ilmeen ja Tup­syn net­ti­si­vut ovat päi­vit­ty­neet.

Käy tsek­kaa­mas­sa uudis­tuk­set myös Lou­na­tuu­les­ta (löy­tyy tie­do­tus­säh­kö­pos­tis­ta), Face­boo­kis­ta (https://www.facebook.com/groups/437894706369783/) ja Ins­ta­gra­mis­ta (https://www.instagram.com/tupsy_ry/?hl=fi). 

Suu­ri kii­tos upeas­ta uudis­tuk­ses­ta kuu­luu Fors­man Crea­ti­vel­le!
https://www.forsmancreative.com

Tupsyn viinitasting afterwork palaa tammikuussa 2022

Ter­ve­tu­loa mais­te­le­maan vii­ne­jä asian­tun­ti­jao­pas­tuk­sel­la per­jan­tai­na 14.1., kun Tup­sy jär­jes­tää jäse­nis­töl­le kuo­hu­vii­ni­tas­tin­gin The Tas­ting Roo­mis­sa Aura­ka­dul­la. Tilaa tapah­tu­mas­sa on yhteen­sä 30 hen­gel­le. Tas­ting alkaa klo 17 ja kes­tää noin 2 tun­tia. Tas­tin­gin hin­ta on 30 e sisäl­täen vii­nien lisäk­si pie­niä suu­pa­lo­ja.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tas­tin­giin auke­aa ma 13.12. klo 18:00, lin­kin löy­dät Tup­syn tiedotussähköpostista.

Lue lop­puun

Tupsyn viinitasting afterworkit!

Ter­ve­tu­loa mais­te­le­maan vii­ne­jä asian­tun­ti­jao­pas­tuk­sel­la per­jan­tai­na 19.11., kun Tup­sy jär­jes­tää jäse­nis­töl­le puna­vii­ni­tas­tin­gin. Tilaa tapah­tu­mas­sa on jopa 30 hen­gel­le, eli kerää tup­syyn kuu­lu­vat tut­ta­va­si kasaan ja tule tutus­tu­maan vii­teen eri puna­vii­niin. Tas­ting alkaa klo 17 ja kes­tää noin 2 tun­tia. Tas­tin­gin hin­ta on 25 e sisäl­täen vii­nien lisäk­si pie­niä suu­pa­lo­ja. Tas­ting jär­jes­te­tään The Tas­ting Roo­mis­sa Aurakadulla.

Lue lop­puun