Tervetuloa Tupsyn järjestämään palkkailtaan ke 1.11. klo 16:30–18:00

Webi­naa­ris­sa kes­ki­ty­tään täl­lä ker­taa Var­si­nais-Suo­men hyvin­voin­tia­lu­een psy­ko­lo­gien palkkoihin.

Tule kuu­le­maan miten palk­ka mää­räy­tyy Var­has­sa? Mikä on psy­ko­lo­gien palk­ka­har­mo­ni­soin­nin tilan­ne Var­has­sa ja mitä se tarkoittaa?

Miten palk­kauk­seen voi tule­vai­suu­des­sa vai­kut­taa, kun hyvin­voin­tia­lu­een psy­ko­lo­git ovat saman työ­nan­ta­jan alaisuudessa?

Mikä on psy­ko­lo­gien palk­kaus­jär­jes­tel­män tilan­ne ja onko se muuttumassa?

Palk­kail­las­sa asioi­ta käsi­tel­lään Psy­ko­lo­gi­lii­ton eri­tyis­asian­tun­ti­ja Kat­ja Vähä­kan­kaan, Var­han vara­pää­luot­ta­mus­mies ja Tup­syn ammat­tia­siain­vas­taa­va Eve­lii­na Ääre­län sekä Tup­syn ammat­tia­siain­vas­taa­va Han­na Määt­tä­sen joh­dol­la. Palk­kail­las­sa on tilaa jäsen­ten omil­le kysymyksille.

Webi­naa­riin ei tar­vit­se ilmoit­tau­tua. Link­ki tapah­tu­maan löy­tyy sähköpostista.