Teatterivierailu lapselle ja aikuiselle 9.3.2019

Hyvät ruuh­ka­vuo­sien psy­ko­lo­gi­van­hem­mat!

Nyt on mah­dol­lis­ta osal­lis­tua TUP­SYn teat­te­ri­ret­keen Aura­joen ran­nal­le, Turun kau­pun­gin­teat­te­rin Sopu­kas­sa, lau­an­tai­na 9.3. klo 16 yhdes­sä lap­sen kans­sa. 

HUOM! Ilmoit­tau­tu­mi­nen päät­tyy jo 7.2., ilmoit­tau­tu­mis­tie­dot vies­tin lopus­sa.

Lue lop­puun